8 grudnia 2021 roku uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w organizowanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkaniu w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Tematyka spotkania związana była z wyznaczaniem sobie celów, motywacją do działanie oraz zasadami savir-vivre w pracy i na studiach. Spotkanie prowadziła pani Monika Wróbel –  doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Ilona Dudzik-Górska, dr Justyna Dębowska, dr Radosław Folga, Ilona Barcik, Katarzyna Brzozowska.

Dr Ilona Dudzik-Górska porównała życie do puzzli bez obrazka na pudełku. Każdy z nas ma wiele możliwości na ich ułożenie, ale musi być zmotywowany, by je układać. Przypomniała uczniom metodę Kaizen – małymi kroczkami do celu, znaną im z lekcji działalność gospodarcza oraz zapoznała uczestników z techniką pomodoro – metodą zarządzania czasem. Prowadząca zachęcała do wypracowania sobie nawyków, które pomagają „ogarnąć niemożliwe”. Zwróciła również uwagę na potrzebę aktywności fizycznej.

Dr Justyna Dębowska zachęcała do wyznaczania sobie celów metodą S.M.A.R.T., również znaną uczniom z zajęć działalność gospodarcza. Metoda ta pozwala na precyzyjne określenie celów i szansę na ich zrealizowanie. Cel musi być sprecyzowany i ambitny, ale zarazem mierzalny, określony w czasie i realny do zrealizowania. Pani Justyna zachęcała do realizacji własnych marzeń, podając przykłady z własnego życia i przytaczając słowa nieznanego autora: „Marzenia to realne cele z odroczonym terminem realizacji”.

Do własnego rozwoju i korzystania z programów wspierających wiedzę i kompetencje uczniów i studentów zachęcały absolwentki Uniwersytety Ekonomicznego – Ilona Barcik i Katarzyna Brzozowska, obecnie związane zawodowo z bankowością.

Dr Radosław Folga wprowadził uczniów w tajniki SAVOIR-VIVRE w pracy i na studiach. Zachęcał do budowania własnego wizerunku jako człowieka kulturalnego i dobrze wychowanego.

DM