Wszystkie osoby zdające egzamin pisemny z kwalifikacji po raz pierwszy w systemie komputerowym, mogą odbyć próbny egzamin i zapoznać się z pracą w systemie egzaminacyjnym (logowanie do systemu egzaminu, udzielanie odpowiedzi na pytania, zakończenie egzaminu, sprawdzenie liczby uzyskanych punktów).
Termin: 17.05.2022 godz. 15.45 - 16.30
Miejsce: sala nr 16
Zapraszamy
Zespół Informatyczny

Egzamin pisemny

6 czerwca 2022 r. – godz. 8.00; 10.00; 12.00; 14.00 (kwalifikacja INF.02, PGF.07))

7 czerwca 2022 r. – godz. 8.00 (kwalifikacja INF.02)

21 czerwca 2022 r. – godz.12.00 ((kwalifikacja TG.16); godz.14.00 (kwalifikacja EE.09)

Egzamin praktyczny

6 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02)

7 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02)

8 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02)

9 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02, PGF.07)

10 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02, PGF.07)

11 czerwca 2022 r. – godz. 8.00; 12.30 (kwalifikacja INF.02)

13 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30 (kwalifikacja PGF.07)

20 czerwca 2022 r. – godz. 13.00 (kwalifikacja TG.16)

22 czerwca 2022 r. – godz. 8.00; 12.00 (kwalifikacja EE.09)

Sprawdzenie poprawności działania komputerów przed egzaminem z informatyki odbędzie się 19.05.2022 r. o godzinie 16.00

28 marca /poniedziałek/

16.00
2TIa – sala nr 2
2TIb – sala nr 3
2TR – sala nr 10

17.00
3TIa – sala nr 1
3TIb – sala nr 9
3TR – sala nr 5
3TI – sala nr 2
3TpR – sala nr 12
3LO – sala nr 11

29 marca /wtorek/

16.00
1TIa – sala nr 2
1TIb/1TR – sala nr 11
1LO – sala nr 3

17.00
4TIa – sala nr 4
4TIb – sala nr 1
4TR/4TG – sala nr 10

Informujemy, że XVIII Powiatowe Zawody Matematyczne dla szkół podstawowych organizowane przez naszą Szkołę znajdują się w wykazie zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Ósmoklasisto, jeśli jesteś laureatem listopadowych Zawodów - możesz uzyskać dodatkowy punkt w postępowaniu rekrutacyjnym.

Flaga Ukrainy

Informujemy, że w związku z sytuacją na Ukrainie nasza Szkoła rozpoczyna zbiórkę potrzebnych rzeczy. Zachęcamy do współpracy.

Rzeczy można zostawiać na naszej Hali u Panów konserwatorów od 7.30 do 19.00 od dnia jutrzejszego - tj.01.03.2022 r.