Wszystkie osoby zdające egzamin pisemny z kwalifikacji po raz pierwszy w systemie komputerowym, mogą odbyć próbny egzamin i zapoznać się z pracą w systemie egzaminacyjnym (logowanie do systemu egzaminu, udzielanie odpowiedzi na pytania, zakończenie egzaminu, sprawdzenie liczby uzyskanych punktów).

Termin: 26.05.2023 godz. 17.20 - 18.10
Miejsce: sala nr 16

Zapraszamy
Zespół Informatyczny

Sprawdzenie poprawności działania komputerów przed egzaminem z informatyki odbędzie się 19.05.2023 r. o godzinie 10.30.

Powiat Myślenicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Informacje szczególowe

30 listopada /środa/


16.00

2TIa - sala nr 1

2TIb/2TR - sala nr 10

2LO - sala nr 4


16.30

3TIa - sala nr 17

3TIb - sala nr 13

3TR - sala nr 11


17.00

4TIa - sala nr 1

4TIb - sala nr 4

4TpR - sala nr 10

1 grudnia /czwartek/


16.00

1TIa - sala nr 9

1TIb - sala nr 1

1TR - sala nr 3

1TP - sala nr 4

1LOh - sala nr 11

1LOb - sala nr 10


17.00

4TI - sala nr 2

4TR - sala nr 1

4LO - sala nr 3

Informujemy, że od dnia 09.09.2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Szkoły można odebrać wyniki egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Adres strony internetowej e-dziennika to:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatmyslenicki

Obejrzyj film i dowiedz się, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika:

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg