Terminy egzaminów z kwalifikacji w sesji 2022 - zima

10.01.2022

13.00 - TG.16 (Hala)

11.01.2022 PISEMNY

10.00 - EE.08 (Hala), TG.07 (Hala)

12.00 - AU.30 (Hala), TG.16 (Hala)

14.00 - EE.09 (Hala)

14.01.2022

9.00 - AU.30 (s.9)

15.00 - AU.30 (s.9)

17.01.2022

8.00 - EE.09 (s.9)

12.00 - EE.09 (s.9)

16.00 - E.14 (s.5), EE.09 (s.9)

18.01.2022

08.00 - EE.09 (s.9)

12.00 - EE.09 (s.9)

16.00 - EE.09 (s.9)

19.01.2022

8.00 - EE.09 (s.9)

25.01.2022

8.00 - TG.07 (Kuchnia) EE.08 (s.9)

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik informatyk

Technik organizacji reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych