"szkoły są tak dobre, jak dobrzy są w nich nauczyciele..."
M. Sysło

Kadra kierownicza

mgr Jerzy Cachel - Dyrektor Zespołu Szkół – matematyka
mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz - Wicedyrektor Zespołu Szkół – biologia
mgr Anna Górlińska - Kierownik kształcenia praktycznego - przedmioty informatyczne

Nauczyciele

mgr Małgorzata Ambroży - język angielski
mgr inż. Paweł Biela - przedmioty informatyczne
mgr Marta Biernat - matematyka
mgr Katarzyna Birnbaum
mgr Danuta Burkat - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dominika Ceremon - język polski, historia
mgr Patrycja Cholewa - przedmioty informatyczne
mgr Beata Dąbrowska - przedmioty reklamy
mgr Bogdan Dąbrowski - matematyka
mgr Arleta Garbień - bibliotekarz
mgr Elżbieta Górecka - język polski
mgr Zofia Górecka - pedagog, pedagog specjalny, doradztwo zawodowe
mgr inż. Krzysztof Janus - przedmioty informatyczne
mgr Paulina Jargiło-Kachnik - geografia
mgr Andrzej Jasek - przedmioty informatyczne
mgr inż. Iwona Jasek - przedmioty reklamy, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, historia i teraźniejszość
mgr Józef Jasek - przedmioty informatyczne
mgr inż. Mirosław Kasprzycki - chemia, informatyka
mgr Marek Kosakowski - wychowanie fizyczne
mgr Leszek Krzelowski - przedmioty informatyczne
mgr Grzegorz Kurowski - przedmioty informatyczne
mgr inż. Małgorzata Krawczyk - język angielski
mgr Artur Madej - przedmioty informatyczne
mgr Jolanta Magiera - fizyka, biologia
mgr Małgorzata Marondel - przedmioty informatyczne, fizyka
mgr inż. Maria Misiaszek - przedmioty reklamy
mgr Danuta Murzyn
mgr Kinga Nosal - wychowanie fizyczne
mgr Monika Ożóg - bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Przemysław Pączko - przedmioty informatyczne
mgr Monika Pitek - język angielski, język polski
mgr Kinga Polak-Kukuła - język niemiecki
mgr Tomasz Plewa - religia
mgr Stanisława Pyzio - biologia, chemia
mgr Joanna Ryś - historia, historia i społeczeństwo
mgr Grzegorz Skuza - przedmioty informatyczne
mgr Aleksandra Szymska - język niemiecki
dr Tomasz Tatar - filozofia, historia,  historia i teraźniejszość
mgr Barbara Tęczyńska - język angielski
mgr Joanna Ulman-Szczecińska - język niemiecki
mgr Dariusz Walas - wychowanie fizyczne, geografia
mgr Aleksandra Wanat - psycholog, pedagog specjalny
mgr Monika Zięba - plastyka, przedmioty reklamy
mgr Anna Zduń - matematyka

Pracownicy

mgr Gubała Paulina
mgr inż. Janus Krzysztof
mgr inż. Kasprzycki Mirosław
lic. Łabędź Edyta
mgr Ożóg Monika
mgr Skóra Daria
mgr Ziembla Katarzyna
Nalepa Stanisław
Oliwa Ewa
Oskwarek Anna
Skrzeczek Barbara
Sroka Jolanta
Szlachetka Andrzej