W dniach 23 września 2021r. – 7 października 2021r. trwa rekrutacja do projektu ,, Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja VI’’

W ramach projektu w Naszej Szkole realizowane będą:

  • zajęcia on–line z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo – Hutniczej  w Krakowie w obszarze tematycznym: informatyka - 30 godzin lekcyjnych w  okresie od października 2021r. do czerwca 2022r. (opiekun Przemysław   Pączko),
  • koło naukowe z informatyki - 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2020r. do czerwca 2021r. (opiekun Grzegorz Kurowski).

Zachęcamy uczniów do udziału w rekrutacji do projektu.