22 września w naszej Szkole odbyło się spotkanie z panią Moniką Suder, pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach projektu edukacyjnego ZUS dla szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest budowanie świadomości młodych ludzi w tak ważnym aspekcie życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Projekt wieńczy Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

„Lekcje z ZUS” oraz Olimpiada są objęte patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 3TR. Poznali historię ubezpieczeń oraz dowiedzieli się, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń.

DM