"Właściwą wartością, cnotą człowieka jest jego oryginalność" pisał Fryderyk Schlegel. Na pewno oryginalnymi postaciami byli romantyczni wieszczowie: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid. Tak więc i oryginalnie do poznania ich biografii należało podejść.

Do zgłębiania wiedzy o romantykach uczniowie klas 2 Tia i 2 Tib przystąpili dwuetapowo. W ramach przygotowania do pracy mieli za zadanie wyszukać informacje o wieszczach narodowych, nie tylko te ogólne, znane, ale także legendarne, wyrastające z ustnych opowieści, przenoszące fakty historyczne w sferę cudowności, szczegółowe, nietypowe. Na zajęciach otrzymali polecenia i szablony do wypełnienia związane z życiem każdego z twórców. Podróżowali razem z wieszczami po Europie, świecie i próbowali się wczuć w ich przeżycia i poznawanie rzeczywistości wszystkimi zmysłami: dotykiem, smakiem, wzrokiem… Na drugim etapie uczniowie mieli przygotować CV każdego z romantyków aplikujących do pracy, jednocześnie chwalących się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, ale także i przyznających się do swoich porażek czy wyznaczonych kar. Ostatecznie ustaliliśmy wspólnie typowe cechy biografii romantyka i przygotowaliśmy genezę wielu utworów romantycznych.

Ćwiczenia te przygotowywały uczniów do egzaminu maturalnego, gdzie będzie wymagane zastosowanie kontekstów (w tym wypadku uczniowie mogą wykorzystać wiedzę o romantykach jako konteksty biograficzne), a także korelowały z podstawami przedsiębiorczości czy działalnością gospodarczą, gdzie uczniowie uczą pisać się CV, tak przydatne im w późniejszym poszukiwaniu pracy.

Szczegółowe efekty pracy możecie obejrzeć na szkolnym Facebooku: https://www.facebook.com/sredniawski/posts/2405561599577606.

EG

Gazetka z zamieszczonymi pracami plastycznymi uczniów na temat biografii romantycznych wieszczów