Modernizacja bazy dydaktycznej

Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego

MRPO.01.01.02-12-462/09

Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

OPIS PROJEKTU

Wartość projektu:
3 603 106,16 zł

Dofinansowanie (70%):
2 522 174,31 zł

Wkład własny (30%):
1 080 931,85 zł

Beneficjent:
Powiat Myślenicki

Realizatorzy projektu:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Casino w Lubniu.
 2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
 3. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach.
 4. Zespół Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego.
 5. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

 

Opis projektu:
Projekt polega na rozbudowie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Myślenickim. Inwestycja dotyczy rozbudowy bazy dydaktycznej 6 szkół Ponadgimnazjalnych:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Casino w Lubniu.
 2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
 3. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach.
 4. Zespół Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego.
 5. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
W placówkach tych powstaną specjalistyczne pracownie wyposażone w wysokiej jakości urządzenia i pomoce dydaktyczne. Umożliwi to stworzenie realnej bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie kompetencji zawodowych. Projekt zakłada wyposażenie 12 pracowni w 6 zespołach szkół Ponadgimnazjalnych.

 

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Lubień. W ramach projektu w pracowni stworzonych zostanie 10 stanowisk dydaktycznych oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie.
 2. Adaptacja pracowni gastronomicznej oraz modernizacja kuchni w związku z modyfikacją programu nauczania i zaleceniami powizytacyjnymi w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego oraz wyposażenia pracowni.
 3. Wyposażenie pracowni dydaktycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz systemy informatyczne a także wdrożenie systemu e-learning w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
 4. Rozbudowa i doposażenie warsztatu w urządzenia diagnostyczno-naprawcze dla zwodów mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych Dobczyce.
 5. Stworzenie stanowisk laboratoryjnych w pracowni mechatronicznej oraz zakup niezbędnego sprzętu w Zespole Szkół w Dobczycach.
 6. Wyposażenie działu prób maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działu elektroniki i mechaniki samochodowej w Zespole Szkół w Dobczycach.
 7. Stworzenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dobczycach poprzez zakup serwera z oprogramowaniem.
 8. Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach w niezbędny sprzęt i stanowiska dydaktyczne.
 9. Zakup maszyn do obróbki konwencjonalnej i CNC w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach.
 10. Wyposażenie pracowni pomiarów i obróbki CNC dla technika mechanika - specjalność obrabiarki sterowane numerycznie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
 11. Wyposażenie pracowni hotelarskiej (części recepcyjnej i jednostki mieszkalnej) dla technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
 12. Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej da mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

 

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Casino w Lubniu w niezbędny sprzęt kuchenny oraz oprogramowanie komputerowe.
 2. Wyposażenie pracowni gastronomicznej i informatycznej w Zespole Szkół w Myślenicach.
 3. Utworzenie stanowiska obróbki skrawaniem i stanowiska diagnostyki pojazdowej w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach.
 4. Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Dobczycach.
 5. Wyposażenie pracowni obróbki konwencjonalnej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.

 

Rodzaje zakupywanych sprzętów:
pomoce dydaktyczne (m.in. stanowisko robotyki, stanowisko hydrauliki i elektrohydrauliki, stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki, układy zapłonowe pojazdu, system sterowania silnikiem Diesel'a typu " Common Rail", stanowisko demonstracyjne - system zintegrowany, zestaw klimatyzacji Climatronic, zestaw edukacyjny Sensoryka systemów pojazdowych) sprzęt AGD, sprzęt RTV, komputery, oprogramowanie, meble, tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, spawarki, obrabiarka 5-cio osiowa CNC, podnośniki samochodowe, sprzęt kontrolno - pomiarowy (m.in. komputer diagnostyczny, przyrząd do pomiaru i regulacji geometrii kół samochodowych, stół diagnostyczny do badania osprzętu elektrycznego silników, oscyloskopy, mierniki, programatory, multimetry, tachometr, projektor pomiarowy, mikroskop pomiarowy, maszyna współrzędnościowa).

Zakończenie projektu:
Planowane zakończenie projektu 31 grudzień 2010 r.

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013