Wykaz zajęć pozalekcyjnych

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAJĘCIA SPORTOWE

Rodzaj zajęć

Termin

Adresaci

Prowadzący

KOSZYKÓWKA

październik, listopad, grudzień

Uczestnicy zawodów powiatowych

Łukasz Drewienkiewicz

PIŁKA NOŻNA

wrzesień - kwiecień

Uczestnicy szkolnego turnieju oraz zawodów

Łukasz Drewienkiewicz

Marek Holocher

PIŁKA RĘCZNA / PIŁKA SIATKOWA

wrzesień – kwiecień

 

Uczestnicy zawodów

Katarzyna Birnbaum

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

 

Rodzaj zajęć

Termin

Adresaci

Prowadzący

MATEMATYKA

poniedziałek lekcja 9

 

3 TIa

Małgorzata Marondel

w zależności od potrzeb

 

Wszystkie klasy

Patrycja Cholewa

w zależności od potrzeb

 

2 TG, 2 TR

Danuta Murzyn

piątek godz. 8:00

4 TI a

Jerzy Cachel

JĘZYK ANGIELSKI

październik – grudzień

maj - czerwiec

2 TIa, 2 TIb,

2 TR

Małgorzata Leśniak

 

 

FAKULTETY

 

Rodzaj zajęć

Termin

Adresaci

Prowadzący

JĘZYK NIEMIECKI

w zależności od potrzeb

 

 

4 TG

Kinga Polak -Kukuła

JĘZYK POLSKI

w zależności od potrzeb

 

4 TG

Dominika Ceremon

JĘZYK POLSKI

środa l.7

4 TIa

Elżbieta Górecka

JĘZYK POLSKI- POZIOM ROZSZERZONY

czwartek l.1

2 uczniów kl. IVTR

Elżbieta Górecka

EGZAMIN ZAWODOWY – INFORMATYKA

w zależności od potrzeb

 

 

2 TI, 3 TI, 4 TI

Józef Jasek
Krzysztof Janus

REKLAMA

w miarę potrzeb

4 TR, 2TR

Maria Misiaszek

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

co drugi wtorek

4 TIa

Jerzy Cachel

KOŁA ZAINTERESOWAŃ / PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

 

Rodzaj zajęć

Termin

Adresaci

Prowadzący

MATEMATYKA

 

w zależności od potrzeb

 

wszystkie klasy

Patrycja Cholewa

INFORMATYKA I PROGRAMOWANIE

 

w zależności od potrzeb

3 TI, 4 TI

Małgorzeata Marondel

KOŁO DZIENNIKARSKO - KULTURALNE

 

w zależności od potrzeb

wszyscy chętni

Arleta Garbień

Elżbieta Górecka

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

środa l. 9

Uczniowie z opiniami PPP

Pedagog szkolny Z. Górecka

POMOC PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA

w godzinach dyżurów

wszyscy uczniowie

Zofia Górecka

Anna Szymoniak

Poprawiony: czwartek, 04 stycznia 2018 15:49