Nowości historyczne w bibliotece

 

Dobra informacja dla wszystkich, którzy interesują się historią, zwłaszcza tą najnowszą. Biblioteka szkolna wzięła udział w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka na to czeka”. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN. Dzięki temu udało nam się pozyskać bezpłatnie do biblioteki następujące pozycje:

A. Dziarmaga (red.), „Nasi sąsiedzi – Żydzi. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku"
M. Kornat (red.), „Ojczyzna Obrońcy Swemu. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce XX wieku"
M. Siedziako, „Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989)"
A. Buchała (red.), „Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie"
G. Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r."
E. Matkowska, „Literatura polska w tajnych dokumentach NRD. Portrety i szkice"
P. Benken (red.), „Marzec i po marcu. Wpływ kryzysu Marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej"
A. Smółka-Gnauck, „Między Wolnością a Pokojem. Zarys historii Ruchu Wolność i Pokój”
S. Ligarski (red.), „Osaczeni – napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL"
W. Kudyba, „Pamięć i godność. O poezji Jana Polkowskiego"
K. Rokicki (red.), „Partia, państwo, społeczeństwo"
M. Dźwigał (red.), „Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944-1990"
W. Materski (red.), „Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami"
D. Pick, „Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie detente i stanu wojennego"
T. Osiński (red.), „Rewolucja społeczna czy dzika przebudowa? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)"
D. Jarosiński, „Ta nasza wolność. Reportaże historyczne"
S. Ligarski, „W kleszczach totalitaryzmów. Księdza Romana Gradolewskiego i ojca Jacka Hoszyckiego życiorysy niedopowiedziane"
P. Chojnacki (red.), „100 kontroli z archiwum NIK".

Najciekawsze według mnie książki zostały omówione w krótkiej prezentacji:

https://view.genial.ly/5f573bfeb7c8000cf4e0d2c3/guide-nowosci-historia-najnowsza

Zapraszam do biblioteki!