Laureaci XVIII Powiatowych Zawodów Matematycznych wraz ze Starostą Powiatu Myślenickiego, Wicestarostą i Dyrektorem Zespołu Szkół

W dniu 2 grudnia 2021 roku o godzinie 13.00 odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom XVIII Powiatowych Zawodów Matematycznych dla szkół podstawowych organizowanych przez Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego. Uroczystość odbyła się w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Myślenicach, a wyróżnienia wręczali: Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal, Wicestarosta Rafał Kudas oraz Dyrektor naszej szkoły Jerzy Cachel. Laureatom jeszcze raz gratulujemy.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły

Wolontariusze Naszej Szkoły wraz z pedagogiem szkolnym prowadzą trzy akcje świątecznej pomocyh:

  • Zbiórka dla bezdomnych psów i kotów z Przytuliska w Harbutowicach /karma, legowiska, kocyki, środki czystości/
  • Zbiórka dla starszych osób z Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy szpitalu w Myślenicach / samodzielnie wykonane kartki świąteczne z życzeniami od uczniów i pracowników Naszej Szkoły, słodycze, stroiki świąteczne/,
  • Zbiórka dla seniorów z Dziennego Domu Seniora w Myślenicach / samodzielnie wykonane kartki świąteczne z życzeniami od uczniów i pracowników ZSiAŚ, słodycze, produkty spożywcze, kosmetyczne.

Akcje trwają do 15 grudnia 2021r. Podpisane produkty /od kogo?/ proszę dostarczać do gabinetu pedagoga lub do sekretariatu. Każdy uczeń, który czynnie włączy się w akcje otrzyma pochwałę z zachowania. Zebrane dary zostaną rozdysponowane przez wolontariuszy pod opieką pedagoga szkolnego. Liczymy na Wasze zaangażowanie.

Wolontariusze, pedagog szkolny L. G.

Klaudia i Natalia na rozdaniu nagród

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zorganizowała konkurs pt. ”Biblioteka przyszłości”. Instytucja, chcąc promować literaturę i czytelnictwo, a także zachęcić młodych ludzi do własnej twórczości plastycznej i literackiej, zaproponowała uczestnikom napisane eseju lub przygotowanie pracy plastycznej, które miały dotyczyć wyobrażenia przyszłości bibliotek i czytelnictwa.

W konkursie wzięli udział: uczennice technikum z klasy 3 TpR Natalia Łysek i Klaudia Walczykiewicz oraz uczeń liceum ogólnokształcącego Kacper Siatka z 3 LO. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbyło się 25 listopada 2021 roku w siedzibie biblioteki. Kacper i Natalia zajęli pierwsze miejsca w obydwu wyżej wspomnianych kategoriach, zaś Klaudia miejsce III w kategorii pracy plastycznej. Dziewczyny wykazały się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością, co można zobaczyć na zdjęciach poniżej, zaś Kacper za swój esej został doceniony przez jedną z członkiń jury – krytyka literackiego.

Gazetka z zamieszczonymi pracami plastycznymi uczniów na temat biografii romantycznych wieszczów

"Właściwą wartością, cnotą człowieka jest jego oryginalność" pisał Fryderyk Schlegel. Na pewno oryginalnymi postaciami byli romantyczni wieszczowie: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid. Tak więc i oryginalnie do poznania ich biografii należało podejść.

Do zgłębiania wiedzy o romantykach uczniowie klas 2 Tia i 2 Tib przystąpili dwuetapowo. W ramach przygotowania do pracy mieli za zadanie wyszukać informacje o wieszczach narodowych, nie tylko te ogólne, znane, ale także legendarne, wyrastające z ustnych opowieści, przenoszące fakty historyczne w sferę cudowności, szczegółowe, nietypowe. Na zajęciach otrzymali polecenia i szablony do wypełnienia związane z życiem każdego z twórców. Podróżowali razem z wieszczami po Europie, świecie i próbowali się wczuć w ich przeżycia i poznawanie rzeczywistości wszystkimi zmysłami: dotykiem, smakiem, wzrokiem… Na drugim etapie uczniowie mieli przygotować CV każdego z romantyków aplikujących do pracy, jednocześnie chwalących się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, ale także i przyznających się do swoich porażek czy wyznaczonych kar. Ostatecznie ustaliliśmy wspólnie typowe cechy biografii romantyka i przygotowaliśmy genezę wielu utworów romantycznych.

Gazetka zawierająca informacje o patronie roku 2021 Stanisławie Lemie oraz fotografie

W tym miesiącu chciałybyśmy wspólnie przybliżyć kolejnego literackiego patrona roku 2021 - Stanisława Lema. 12 września tego roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin pisarza. Ustanawiając Stanisława Lema patronem 2021 roku, Sejm uznał go za „najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie", który „w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

 Plakat wykonany przez uczniów Zespołu Szkół im. A.  Średniawskiego zachęcający do udziału w akcji pomocy dla bezdomnych psów i kotów z Przytuliska w Harbutowicach

Wolontariusze Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach kolejny raz zapraszają uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich, którym los bezdomnych psów i kotów nie jest obojętny do udziału w akcji pomocy dla zwierząt ze schroniska w Harbutowicach.

Zbieramy: karmę suchą i mokrą, makaron, ryż, kaszę, miski, legowiska, koce, zabawki dla zwierząt, środki czystości.

Koordynatorem akcji jest pedagog szkolny do którego można dostarczać ofiarowane rzeczy.