Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły

Wolontariusze Naszej Szkoły wraz z pedagogiem szkolnym prowadzą trzy akcje świątecznej pomocyh:

  • Zbiórka dla bezdomnych psów i kotów z Przytuliska w Harbutowicach /karma, legowiska, kocyki, środki czystości/
  • Zbiórka dla starszych osób z Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy szpitalu w Myślenicach / samodzielnie wykonane kartki świąteczne z życzeniami od uczniów i pracowników Naszej Szkoły, słodycze, stroiki świąteczne/,
  • Zbiórka dla seniorów z Dziennego Domu Seniora w Myślenicach / samodzielnie wykonane kartki świąteczne z życzeniami od uczniów i pracowników ZSiAŚ, słodycze, produkty spożywcze, kosmetyczne.

Akcje trwają do 15 grudnia 2021r. Podpisane produkty /od kogo?/ proszę dostarczać do gabinetu pedagoga lub do sekretariatu. Każdy uczeń, który czynnie włączy się w akcje otrzyma pochwałę z zachowania. Zebrane dary zostaną rozdysponowane przez wolontariuszy pod opieką pedagoga szkolnego. Liczymy na Wasze zaangażowanie.

Wolontariusze, pedagog szkolny L. G.

Klaudia i Natalia na rozdaniu nagród

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zorganizowała konkurs pt. ”Biblioteka przyszłości”. Instytucja, chcąc promować literaturę i czytelnictwo, a także zachęcić młodych ludzi do własnej twórczości plastycznej i literackiej, zaproponowała uczestnikom napisane eseju lub przygotowanie pracy plastycznej, które miały dotyczyć wyobrażenia przyszłości bibliotek i czytelnictwa.

W konkursie wzięli udział: uczennice technikum z klasy 3 TpR Natalia Łysek i Klaudia Walczykiewicz oraz uczeń liceum ogólnokształcącego Kacper Siatka z 3 LO. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbyło się 25 listopada 2021 roku w siedzibie biblioteki. Kacper i Natalia zajęli pierwsze miejsca w obydwu wyżej wspomnianych kategoriach, zaś Klaudia miejsce III w kategorii pracy plastycznej. Dziewczyny wykazały się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością, co można zobaczyć na zdjęciach poniżej, zaś Kacper za swój esej został doceniony przez jedną z członkiń jury – krytyka literackiego.

Gazetka z zamieszczonymi pracami plastycznymi uczniów na temat biografii romantycznych wieszczów

"Właściwą wartością, cnotą człowieka jest jego oryginalność" pisał Fryderyk Schlegel. Na pewno oryginalnymi postaciami byli romantyczni wieszczowie: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid. Tak więc i oryginalnie do poznania ich biografii należało podejść.

Do zgłębiania wiedzy o romantykach uczniowie klas 2 Tia i 2 Tib przystąpili dwuetapowo. W ramach przygotowania do pracy mieli za zadanie wyszukać informacje o wieszczach narodowych, nie tylko te ogólne, znane, ale także legendarne, wyrastające z ustnych opowieści, przenoszące fakty historyczne w sferę cudowności, szczegółowe, nietypowe. Na zajęciach otrzymali polecenia i szablony do wypełnienia związane z życiem każdego z twórców. Podróżowali razem z wieszczami po Europie, świecie i próbowali się wczuć w ich przeżycia i poznawanie rzeczywistości wszystkimi zmysłami: dotykiem, smakiem, wzrokiem… Na drugim etapie uczniowie mieli przygotować CV każdego z romantyków aplikujących do pracy, jednocześnie chwalących się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, ale także i przyznających się do swoich porażek czy wyznaczonych kar. Ostatecznie ustaliliśmy wspólnie typowe cechy biografii romantyka i przygotowaliśmy genezę wielu utworów romantycznych.

Gazetka zawierająca informacje o patronie roku 2021 Stanisławie Lemie oraz fotografie

W tym miesiącu chciałybyśmy wspólnie przybliżyć kolejnego literackiego patrona roku 2021 - Stanisława Lema. 12 września tego roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin pisarza. Ustanawiając Stanisława Lema patronem 2021 roku, Sejm uznał go za „najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie", który „w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

 Plakat wykonany przez uczniów Zespołu Szkół im. A.  Średniawskiego zachęcający do udziału w akcji pomocy dla bezdomnych psów i kotów z Przytuliska w Harbutowicach

Wolontariusze Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach kolejny raz zapraszają uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich, którym los bezdomnych psów i kotów nie jest obojętny do udziału w akcji pomocy dla zwierząt ze schroniska w Harbutowicach.

Zbieramy: karmę suchą i mokrą, makaron, ryż, kaszę, miski, legowiska, koce, zabawki dla zwierząt, środki czystości.

Koordynatorem akcji jest pedagog szkolny do którego można dostarczać ofiarowane rzeczy.

Plakat Magdaleny Bylicy do książki Arkadiusza Niemirskiego "Testament Bibliofila"

Końcem zeszłego roku szkolnego Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach ogłosiła konkurs "Zaprojektuj plakat", którego celem było wykonanie plakatu, reklamującego dowolny utwór literatury polskiej, przy użyciu różnych technik plastycznych. W wakacje uczestnicy mogli czytać, przebierać w ulubionych książkach, wybierać literaturę i zdecydować się na konkretny tekst, który chcieliby polecić innym do przeczytania.