Nauczyciele uczący w pierwszych klasach w roku szkolnym 2022/2023

Przypominamy, że uczniowie, którzy zdawali egzamin zawodowy w sesji Lato 2022, mogą od 31.08.2022 sprawdzić sobie wyniki z egzaminu na stronie https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Msza św. w Kościele na Osiedlu - 9.30

Apel - Hala sportowa  10.30

Terminy egzaminów poprawkowych - 25 i 26 sierpnia 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

30.08.2022 /wtorek/ godz.10.00

Certyfikat InstaLing  Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

„Repetition is the mother of learning,
the father of action,
which makes it the architect of accomplishment”
Zig Ziglar

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego od 1 września 2021 roku bierze udział w Programie InstaLing dla Szkół. InstaLing to innowacyjne narzędzie do optymalizacji nauki słownictwa wykorzystywane w nauczaniu języków obcych. Zaletami aplikacji są jej dostępność oraz aktualność. InstaLing to narzędzie bezpłatne, a słownictwo przydzielane uczniom jest skorelowane z treściami poznawanymi na zajęciach w szkole. Wykonanie codziennej sesji zajmuje kilka i minut można ją wykonać na komputerze w domu lub na telefonie chociażby w drodze do szkoły.