Gazetka zawierająca informacje o patronie roku 2021 Stanisławie Lemie oraz fotografie

W tym miesiącu chciałybyśmy wspólnie przybliżyć kolejnego literackiego patrona roku 2021 - Stanisława Lema. 12 września tego roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin pisarza. Ustanawiając Stanisława Lema patronem 2021 roku, Sejm uznał go za „najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie", który „w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

 Plakat wykonany przez uczniów Zespołu Szkół im. A.  Średniawskiego zachęcający do udziału w akcji pomocy dla bezdomnych psów i kotów z Przytuliska w Harbutowicach

Wolontariusze Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach kolejny raz zapraszają uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich, którym los bezdomnych psów i kotów nie jest obojętny do udziału w akcji pomocy dla zwierząt ze schroniska w Harbutowicach.

Zbieramy: karmę suchą i mokrą, makaron, ryż, kaszę, miski, legowiska, koce, zabawki dla zwierząt, środki czystości.

Koordynatorem akcji jest pedagog szkolny do którego można dostarczać ofiarowane rzeczy.

Plakat Magdaleny Bylicy do książki Arkadiusza Niemirskiego "Testament Bibliofila"

Końcem zeszłego roku szkolnego Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach ogłosiła konkurs "Zaprojektuj plakat", którego celem było wykonanie plakatu, reklamującego dowolny utwór literatury polskiej, przy użyciu różnych technik plastycznych. W wakacje uczestnicy mogli czytać, przebierać w ulubionych książkach, wybierać literaturę i zdecydować się na konkretny tekst, który chcieliby polecić innym do przeczytania.

Laureaci XVIII
Powiatowych Zawodów Matematycznych
pod Patronatem Starosty Powiatu Myślenickiego
18 listopada 2021 r.

12 listopada 2021
/piątek/
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Próbny egzamin z kwalifikacji
4TR Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
4TG Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
3TR 3TpR Wykonywanie przekazu reklamowego

Na zdjęciu nagrobek Andrzeja Średniawskiego z zapalonymi zniczami

Zgodnie z tradycją, w dniu 10 listopada 2021 roku, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na Cmentarz Parafialny w Myślenicach, aby oddać cześć wybitnemu polskiemu posłowi, senatorowi oraz publicyście a zarazem fundatorowi Szkoły - Andrzejowi Średniawskiemu.

W momencie podejścia do grobu uczniowie uporządkowali znajdujące się na nim bukiety kwiatów oraz znicze, następnie przystąpili do modlitwy.