Prace uczniów klas 2TIA i 2TIB przygotowane na lekcjach języka polskiego

Co Kordian mógłby napisać w swoim pamiętniku, gdy decydował się na podróż, wypowiadając te słowa: Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. Jak Kolumb na nieznane wpływam oceany, Z myślą smutną i z sercem rozbitym…?

Podróż nie tylko dosłownie, ale i w przenośni pozwala z daleka spojrzeć na życie codzienne. W taki sposób, poprzez podróżowanie, uczniowie klas 2 TIa i 2 TIb zapoznali się z przeżyciami i obserwacjami Kordiana, bohatera dramatu J. Słowackiego. Modyfikując dobre praktyki, które powstały w internecie podczas nauki zdalnej, dostosowaliśmy je do lekcji stacjonarnych.

KONDOLENCJE

Z wielkim smutkiem i z głębokim żalem żegnamy

Panią Danutę Rusin

Wieloletniego Pracownika Naszej Szkoły
W naszej pamięci pozostanie jako uśmiechnięta,
serdeczna i bardzo życzliwa osoba.

RODZINIE ZMARŁEJ
składamy
wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Rodzice,
Uczniowie i Absolwenci

Pogrzeb odbędzie się 15 czerwca o godz. 11.00 na Stradomiu w Myślenicach

Prace uczniów przygotowane na lekcji języka polskiego

Lekcje dotyczące „Kandyda…” w klasie pierwszej liceum o profilu rozszerzonym przemieniły się dla uczniów w wędrówkę, podróż do własnego Eldorado.

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z utworem Woltera, tworząc mapę myśli świata przedstawionego. Poznali także życiorys i poglądy tego oświeceniowego myśliciela. Potem nadszedł czas, by zrobić krok dalej i przygotować opis własnego idealnego miejsca, wymarzonego Eldorado. Wstępem do pracy było wybranie z utworu Woltera sentencji, myśli, cytatów i zapisanie ich na kolorowych kartkach, a następnie wklejenie do zeszytu. Potem uczniowie tworzyli opisy własnego Eldorado, wpisującego się w przygotowane przez nich sentencje: W mojej krainie Eldorado wszyscy żyją w zgodzie z naturą, spokojnie, bez pośpiechu (Ania), Moim Eldorado jest kraina, w której nikt nie byłby nikomu wilkiem, każdy traktowałby się z należytym szacunkiem (Oliwia), W moim Eldorado nikt nie mógłby powiedzieć, że jest „dużo zła na tej ziemi” (Kamila).

Absolwenci!

Informujemy, że od dnia 07.06.2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Szkoły można odebrać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.(dotyczy osób które, zdały obie kwalifikacje)

31 maja /wtorek/

16.00
1TIa – sala nr 2
1TIb/1TR – sala nr1
1LO – sala nr 3

16.30
2TIa – sala nr 11
2TIb – sala nr 4
2TR – sala nr 10

17.00
3TIa – sala nr 12
3TIb – sala nr 9
3TR – sala nr 5
3TI – sala nr 13
3TpR – sala nr 15
3LO – sala nr 17

Wszystkie osoby zdające egzamin pisemny z kwalifikacji po raz pierwszy w systemie komputerowym, mogą odbyć próbny egzamin i zapoznać się z pracą w systemie egzaminacyjnym (logowanie do systemu egzaminu, udzielanie odpowiedzi na pytania, zakończenie egzaminu, sprawdzenie liczby uzyskanych punktów).
Termin: 17.05.2022 godz. 15.45 - 16.30
Miejsce: sala nr 16
Zapraszamy
Zespół Informatyczny