Uczniowie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach uczestniczą w spotkaniu online "Mój pomysł na siebie"

8 grudnia 2021 roku uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w organizowanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkaniu w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Tematyka spotkania związana była z wyznaczaniem sobie celów, motywacją do działanie oraz zasadami savir-vivre w pracy i na studiach. Spotkanie prowadziła pani Monika Wróbel –  doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Ilona Dudzik-Górska, dr Justyna Dębowska, dr Radosław Folga, Ilona Barcik, Katarzyna Brzozowska.

Nowe książki na regale bibliotecznym

Zbiory biblioteki szkolnej wzbogaciły się ostatnio o 54 nowe pozycje z różnych gatunków literackich, m.in. kryminały, powieści obyczajowe, reportaże, powieści dla młodzieży i horrory. Przy okazji przypominam, że na okres świąteczny i nauki zdalnej można wypożyczyć większą liczbę książek, zarówno beletrystyki, jak i lektur.

Laureaci XVIII Powiatowych Zawodów Matematycznych wraz ze Starostą Powiatu Myślenickiego, Wicestarostą i Dyrektorem Zespołu Szkół

W dniu 2 grudnia 2021 roku o godzinie 13.00 odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom XVIII Powiatowych Zawodów Matematycznych dla szkół podstawowych organizowanych przez Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego. Uroczystość odbyła się w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Myślenicach, a wyróżnienia wręczali: Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal, Wicestarosta Rafał Kudas oraz Dyrektor naszej szkoły Jerzy Cachel. Laureatom jeszcze raz gratulujemy.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły

Wolontariusze Naszej Szkoły wraz z pedagogiem szkolnym prowadzą trzy akcje świątecznej pomocyh:

  • Zbiórka dla bezdomnych psów i kotów z Przytuliska w Harbutowicach /karma, legowiska, kocyki, środki czystości/
  • Zbiórka dla starszych osób z Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy szpitalu w Myślenicach / samodzielnie wykonane kartki świąteczne z życzeniami od uczniów i pracowników Naszej Szkoły, słodycze, stroiki świąteczne/,
  • Zbiórka dla seniorów z Dziennego Domu Seniora w Myślenicach / samodzielnie wykonane kartki świąteczne z życzeniami od uczniów i pracowników ZSiAŚ, słodycze, produkty spożywcze, kosmetyczne.

Akcje trwają do 15 grudnia 2021r. Podpisane produkty /od kogo?/ proszę dostarczać do gabinetu pedagoga lub do sekretariatu. Każdy uczeń, który czynnie włączy się w akcje otrzyma pochwałę z zachowania. Zebrane dary zostaną rozdysponowane przez wolontariuszy pod opieką pedagoga szkolnego. Liczymy na Wasze zaangażowanie.

Wolontariusze, pedagog szkolny L. G.

Klaudia i Natalia na rozdaniu nagród

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zorganizowała konkurs pt. ”Biblioteka przyszłości”. Instytucja, chcąc promować literaturę i czytelnictwo, a także zachęcić młodych ludzi do własnej twórczości plastycznej i literackiej, zaproponowała uczestnikom napisane eseju lub przygotowanie pracy plastycznej, które miały dotyczyć wyobrażenia przyszłości bibliotek i czytelnictwa.

W konkursie wzięli udział: uczennice technikum z klasy 3 TpR Natalia Łysek i Klaudia Walczykiewicz oraz uczeń liceum ogólnokształcącego Kacper Siatka z 3 LO. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbyło się 25 listopada 2021 roku w siedzibie biblioteki. Kacper i Natalia zajęli pierwsze miejsca w obydwu wyżej wspomnianych kategoriach, zaś Klaudia miejsce III w kategorii pracy plastycznej. Dziewczyny wykazały się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością, co można zobaczyć na zdjęciach poniżej, zaś Kacper za swój esej został doceniony przez jedną z członkiń jury – krytyka literackiego.

Gazetka z zamieszczonymi pracami plastycznymi uczniów na temat biografii romantycznych wieszczów

"Właściwą wartością, cnotą człowieka jest jego oryginalność" pisał Fryderyk Schlegel. Na pewno oryginalnymi postaciami byli romantyczni wieszczowie: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid. Tak więc i oryginalnie do poznania ich biografii należało podejść.

Do zgłębiania wiedzy o romantykach uczniowie klas 2 Tia i 2 Tib przystąpili dwuetapowo. W ramach przygotowania do pracy mieli za zadanie wyszukać informacje o wieszczach narodowych, nie tylko te ogólne, znane, ale także legendarne, wyrastające z ustnych opowieści, przenoszące fakty historyczne w sferę cudowności, szczegółowe, nietypowe. Na zajęciach otrzymali polecenia i szablony do wypełnienia związane z życiem każdego z twórców. Podróżowali razem z wieszczami po Europie, świecie i próbowali się wczuć w ich przeżycia i poznawanie rzeczywistości wszystkimi zmysłami: dotykiem, smakiem, wzrokiem… Na drugim etapie uczniowie mieli przygotować CV każdego z romantyków aplikujących do pracy, jednocześnie chwalących się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, ale także i przyznających się do swoich porażek czy wyznaczonych kar. Ostatecznie ustaliliśmy wspólnie typowe cechy biografii romantyka i przygotowaliśmy genezę wielu utworów romantycznych.