Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEiN i organizacja wypoczynku – lato 2022

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEiN i organizacja wypoczynku – lato 2022

Przed rozpoczęciem ferii Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

 

Fragmenty lekturowników przygotowanych przez uczniów liceum na lekcjach języka polskiego

Uczniowie różnie przyswajają wiedzę, są na różnym poziomie edukacji czytelniczej, mają różne motywacje do czytania. Do egzaminu maturalnego z języka polskiego uczniów po szkole podstawowej obowiązywać będzie wiele książek, o wiele więcej niż w kształceniu pogimnazjalnym. Jak spamiętać omawiane lektury, jak nie zapomnieć kto jest kim, kto wykreował tego bohatera i do kogo jest podobny? Dobrym sposobem na to jest lekturownik, czyli zeszyt lektur, zbiór informacji o lekturach, zebrany w jednym miejscu, segregatory A4 z ponumerowanymi stronami, przedziałami lekturowymi i zgromadzonymi przez siebie notatkami.

W liceum o profilu rozszerzonym uczniowie w klasie 1 pracowali na języku polskim, zbierając wiadomości o lekturach od starożytności aż do oświecenia. Na lekcji też został im zademonstrowany przykładowy lekturownik (schematy, mapy myśli, inne formy notatek), na jego podstawie udzielono odpowiedzi na pytania, rozwiano wątpliwości uczniów jak go prowadzić.

Prace uczniów klas 2TIA i 2TIB przygotowane na lekcjach języka polskiego

Co Kordian mógłby napisać w swoim pamiętniku, gdy decydował się na podróż, wypowiadając te słowa: Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. Jak Kolumb na nieznane wpływam oceany, Z myślą smutną i z sercem rozbitym…?

Podróż nie tylko dosłownie, ale i w przenośni pozwala z daleka spojrzeć na życie codzienne. W taki sposób, poprzez podróżowanie, uczniowie klas 2 TIa i 2 TIb zapoznali się z przeżyciami i obserwacjami Kordiana, bohatera dramatu J. Słowackiego. Modyfikując dobre praktyki, które powstały w internecie podczas nauki zdalnej, dostosowaliśmy je do lekcji stacjonarnych.

KONDOLENCJE

Z wielkim smutkiem i z głębokim żalem żegnamy

Panią Danutę Rusin

Wieloletniego Pracownika Naszej Szkoły
W naszej pamięci pozostanie jako uśmiechnięta,
serdeczna i bardzo życzliwa osoba.

RODZINIE ZMARŁEJ
składamy
wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Rodzice,
Uczniowie i Absolwenci

Pogrzeb odbędzie się 15 czerwca o godz. 11.00 na Stradomiu w Myślenicach

Prace uczniów przygotowane na lekcji języka polskiego

Lekcje dotyczące „Kandyda…” w klasie pierwszej liceum o profilu rozszerzonym przemieniły się dla uczniów w wędrówkę, podróż do własnego Eldorado.

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z utworem Woltera, tworząc mapę myśli świata przedstawionego. Poznali także życiorys i poglądy tego oświeceniowego myśliciela. Potem nadszedł czas, by zrobić krok dalej i przygotować opis własnego idealnego miejsca, wymarzonego Eldorado. Wstępem do pracy było wybranie z utworu Woltera sentencji, myśli, cytatów i zapisanie ich na kolorowych kartkach, a następnie wklejenie do zeszytu. Potem uczniowie tworzyli opisy własnego Eldorado, wpisującego się w przygotowane przez nich sentencje: W mojej krainie Eldorado wszyscy żyją w zgodzie z naturą, spokojnie, bez pośpiechu (Ania), Moim Eldorado jest kraina, w której nikt nie byłby nikomu wilkiem, każdy traktowałby się z należytym szacunkiem (Oliwia), W moim Eldorado nikt nie mógłby powiedzieć, że jest „dużo zła na tej ziemi” (Kamila).

Absolwenci!

Informujemy, że od dnia 07.06.2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Szkoły można odebrać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.(dotyczy osób które, zdały obie kwalifikacje)