Uczniowie na lekcji podczas pracy

Klasa 1 TR rozpoczęła realizację projektu "Z motywownikiem do matury", który będzie kontynuować przez następne 4 lata. Motywownik z założenia ma być zbiorem opracowanych przez uczniów motywów, które pojawiały się w analizowanej  podczas lekcji literaturze. Pod koniec roku szkolnego klasa 1 TR rozpoczęła tworzenie takiego zestawienia, obejmującego motywy wędrowne, które pojawiły się w omawianych na lekcjach języka polskiego tekstach od starożytności do baroku. W kolejnych latach sukcesywnie będą dodawane nowe motywy i uzupełniane o nowe teksty te, które pojawiły się wcześniej.

Certyfikat - Staże uczniowskie w branży poligraficznej

20 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Staże uczniowskie w branży poligraficznej” nr POWR.02.15.00-00-2043/20.

Trzech uczniów naszej Szkoły odbyło staż w zawodzie technik reklamy w firmie REKLAMA WÓJCIK w Myślenicach. Opiekunem uczniów był pan Marek Wójcik, właściciel firmy. Z ramienia szkoły opiekunem i koordynatorem stażu była Danuta Murzyn.

Listy uczniów którzy korespondowali z uczniami ze szkoły w Lublanie w Słowenii

Od lutego do czerwca 2023 r. 8 uczniów klasy 4TIb brało udział w międzynarodowym projekcie Instytutu Goethego „Das Bild der Anderen” – obraz innych. Polega on na wymianie e-maili w języku niemieckim z rówieśnikami z innych krajów, będących na tym samym poziomie kompetencji językowych oraz uczących się języka niemieckiego jako obcego. Nasi uczniowie korespondowali z uczniami ze szkoły w Lublanie w Słowenii.

Anej, Kamil, Mia, Karol, Klavdija, Emilia, Nika, Jakub, Pruša, Michał, Aleksandra, Wiktor, Ada, Maciej, Tinej i Konrad opisywali w listach siebie, swoje rodziny, zainteresowania, miejsce zamieszkania, szkołę, zwyczaje oraz plany wakacyjne.

Praca uczniowska

Inspirując się tym przysłowiem, klasa 1 LO przystąpiła do powtórzenia wiadomości z epoki oświecenia. Jest ona nazywana epoką rozumu, więc nie mogło zabraknąć przy powtórce "głowy". W niej znalazły się zapisane i ukryte pod puzzlowymi hasłami najważniejsze definicje pojęć charakteryzujących oświecenie.

EG

Przemówienie dyrektora muzeum dr. Łukasza Malinowskiego, autor: E. Górecka

„Andrzej Średniawski – patron Myślenic” to tytuł plenerowej wystawy, która została uroczyście otwarta 13 czerwca przez dyrektora Muzeum Niepodległości w Myślenicach Łukasza Malinowskiego w obecności kilkudziesięciu gości, w tym burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki i Janusza Szczecińskiego, przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania Ziemi Myślenickiej. Wśród zgromadzonych obecna była również młodzież klasy 4 TIa z naszej szkoły wraz z nauczycielkami Elżbietą Górecką i Arletą Garbień.

Klasa 2LO

12 czerwca klasy 1LOh, 1TR i 2LO wysłuchały w czasie zajęć prelekcji dr. Andrzeja Małysy, pracownika myślenickiego Muzeum Niepodległości, na temat Andrzeja Średniawskiego. Wykład połączony z prezentacją dostarczył młodzieży szczegółów z życia patrona, a także wiedzy historycznej z czasów Polski pod zaborami, np. o Sejmie Krajowym we Lwowie, Radzie Państwa w Wiedniu, Komitecie Narodowym w Krakowie, Legionach i czasach, gdy odzyskaliśmy już niepodległość, np. o konstytucji marcowej.