Uczestnicy projektu

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej szkoły ponownie uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Instytutu Goethego „Das Bild der Anderen” – obraz innych.

Projekt ten polega na pisaniu e-maili w języku niemieckim do rówieśników z innych krajów, będących na tym samym poziomie językowym oraz uczących się języka niemieckiego jako obcego. 6 uczniów klasy 5TIb miało możliwość poznania nowych kolegów i koleżanek, opowiadania o sobie oraz zadawania im pytań, tak aby stworzyć sobie ich obraz, dostrzec podobieństwa i różnice z rówieśnikami innych narodowości.

W tym roku szkolnym naszą partnerską szkołą została szkoła w Stambule w Turcji. Barış, Karol, Cem, Michał, Toprak, Jakub, Mina, Wiktor, Şahika, Emilia, Melis i Krystian korespondowali ze sobą drogą mailową, pisząc o sobie, swoich rodzinach, szkole, zainteresowaniach, miejscu zamieszkania oraz planach na przyszłość. Wymieniali się także zdjęciami swojej okolicy.

Projekt stworzył uczestnikom okazję do rozwijania umiejętności językowych, pisania listów oraz wymiany informacji o kulturze i obyczajach swojego kraju. Utwierdził ich także w przekonaniu, że język niemiecki jest językiem międzynarodowym, którym można porozumiewać się na całym świecie.

Joanna Ulman-Szczecińska