Wizyta zawodoznawcza w Firmie Kyndryl

25 kwietnia uczniowie klasy 3TIa uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych w Firmie Kyndryl w Katowicach. Kyndryl to amerykańska międzynarodowa firma, która wyodrębniła się z obszaru usług zarządzania infrastrukturą IT firmy IBM w 2021 roku. Obecnie jest największym na świecie dostawcą usług w zakresie infrastruktury IT i piątym co do wielkości dostawcą usług konsultingowych. Firma projektuje, buduje, zarządza i modernizuje złożone, krytyczne dla firm systemy informatyczne. Kyndryl działa również w takich obszarach jak dane i sztuczna inteligencja, rozwój aplikacji, przetwarzanie sieciowe i brzegowe, usługi w chmurze, cyfrowe miejsca pracy, usługi Mainframe oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa i odporności.

Podczas spotkania z Pracownikami Firmy uczniowie poznali tajniki nowoczesnych technologii m.in. platformy streamingowe na przykładzie Netflixa, Mainframe czy DevOps. Wizyta w Firmie Kyndryl była bardzo cennym doświadczeniem poszerzającym wiedzę uczniów, a także zwróceniem uwagi na umiejętności i kompetencje kluczowe w ich przyszłej karierze zawodowej. Podczas wyjazdu uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z ofertą studiów informatycznych na Politechnice Śląskiej, którą przedstawiła Pani dr inż. Joanna Lisok z Katedry Informatyki Przemysłowej. 

Podsumowaniem wizyty było uczestnictwo w quizie dotyczącym omawianych zagadnień. Pierwsze miejsce zdobyła Zosia Szubiak, drugie Kuba Pustelnik, trzecie Przemek Makuch. Uczniowie otrzymali nagrody pamiątkowe.

Bardzo dziękujemy Panu Romanowi Krzos, Pracownikom Firmy Kyndryl za zaproszenie i cenne warsztaty.

Anna Górlińska