Kartkówka z "Dżumy" z kartami Dixit

Grę Dixit (wersję podstawową) a właściwie karty z niej, pojawiły na lekcjach języka polskiego się w klasach 5 Tia i TpR w ramach kartkówki .

Sprawdzały one wiedzę z lektury pt. "Dżuma". Podczas jej trwania uczniowie otrzymywali po cztery karty i każdy miał wybrać dwie i odpowiedzieć na pytania: 1. Z czym/kim kojarzy mu się ta karta, 2. Podać argumenty, dlaczego takie skojarzenia/skąd ono wynika, 3.

Opisać scenę/ bohatera z lektury związaną z jego skojarzeniem. Karty to alternatywa na lekcjach, w tym wypadku dotycząca formy kartkówki.

EG