Wizyta na UP, klasa 1tia z opiekunami

Klasa 1TIa wraz z wychowawczynią Panią Aleksandrą Szymską, Panem dyrektorem Jerzym Cachlem i nauczycielem Panem Pawłem Bielą pojechała na wycieczkę do Krakowa. Celem naszej wizyty był Uniwersytet Pedagogiczny, gdzie mogliśmy uczestniczyć w zajęciach matematycznych.

O godzinie 13.50 spotkaliśmy się pod szkołą, gdzie z uśmiechem na twarzach wszyscy uczestnicy wyruszyli autokarem w stronę Krakowa. Po przybyciu na miejsce klasa została zaproszona do sali 114 na lekcję matematyki. Zajęcia prowadziła Pani dr Agnieszka Kowalska - pracownik wydziału matematyki UP. Temat jakim się zajęliśmy to „Problem Podziału”.

Uczniowie rozwiązywali matematyczne zagadki, za które mogli zdobyć punkty, następnie osoby z największą ilością punktów zdobyły nagrody - książki matematyczne oraz gadżety Uniwersytetu. Zadania wymagały myślenia, a dotyczyły np. tego na ile zaproponowanych figur można podzielić figurę bazową. I tak zmierzyliśmy się z takimi pytaniami jak: „Czy istnieje taki czworokąt, który można podzielić na nieparzystą ilość takich samych trójkątów?”, lub chociażby „Czy da się podzielić prostokąt na nieparzystą liczbę takich samych figur, które nie są prostokątami?”

Po odbytej lekcji uczniowie uczestniczyli w wykładzie na temat historii matematyki pt. „Czy matematyka ma historię?”. Osobą prowadzącą wykład był wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan Profesor Zdzisław Pogoda. Na początku w bardzo ciekawy sposób przedstawił fresk, na którym znajdowali się najważniejsi matematycy. Poznaliśmy również kilka ciekawych historii związanych z ich życiem.

Prelegent skupił się na trzech bardzo ważnych matematykach: Pitagorasie, Archimedesie oraz Talesie. Następnie omówione zostały osoby znanych polskich matematyków – Stefana Banacha, Wacława Sierpińskiego oraz znanych kryptologów – Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego. Na koniec przedstawione zostały znane osoby, które z wykształcenia są matematykami, lub są mocno związane z tą dziedziną nauki – chociażby Michael Jordan czy Janusz Onyszkiewicz.

Po wykładach uczniowie z uśmiechem na twarzach udali się do autokaru, a następnie ze zdobytą wiedzą wrócili do Myślenic.

Katarzyna Pasternak, Paweł Biela