Polecamy - bardzo fajną olimpiadę, złożoną z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego. Tematyka bliska każdemu uczniowi.

Zgłoszenia do Samorządu Szkolnego a konkretnie do Daniela Karkosza (4TI) oraz do opiekuna - Patrycji Cholewa - przez Dziennik Elektroniczny do dnia 7 października.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://prawaucznia.pl/iii-edycja-olimpiady-wiedzy-o-prawach-ucznia/

PC