Na zdjęciu od lewej: Jerzy Cachel - Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, Rafał Kudas - Wicestarosta Powiatu Myślenickiego, Józef Tomal - Starosta Powiatu Myślenickiego, Wiktor Kielan - architekt

„Przebudowa i rozbudowa budynku nr 1 Zespołu Szkół  im. A. Średniawskiego w Myślenicach” to inwestycja, która już niebawem ruszy w kolejnej ze szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki.

Pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej dot. Projektu przebudowy i rozbudowy budynku zakłada ingerencję w konstrukcję i funkcję istniejącego obiektu, przez co zostanie zapewniony swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

- Od lat inwestujemy w edukcję, inwestujemy w młodzież, która jest naszą przyszłością. Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy rozbudowę ZSO im. T. Kościuszki w Myślenicach, dziś kolej na ZS im. A. Średniawskiego. Ogormnie się cieszę, że młodzież będzie mogła pobierać naukę w warunkach komformtowych, a edukacja będzie dostępna dla wszystkich. – mówi Józef Tomal Starosta Myślenicki.

Główne wejście do budynku (jak dotychczas) będzie od strony północnej, gdzie zostanie zaprojektowany nowy pion komunikacyjny z klatką schodową i windą. Od strony południowej zostanie zaprojektowany ryzalit powiększający istniejący budynek na wszystkich kondygnacjach łącznie z kondygnacją piwniczną. Pozwoli to na powiększenie kotłowni oraz dwóch szatni.

- Na parterze przewidziane jest pomieszczenie dla v-ce dyrektora szkoły oraz pomieszczenie księgowości. Na piętrze w dwóch zaprojektowanych pomieszczeniach przewiduje się pokój nauczycielski oraz salę dydaktyczną. Na ostatnim piętrze przewidziano dwie sale dydaktyczne. Wnętrze istniejącego budynku zostanie również dostosowane do obowiązujących przepisów. – tłumaczy dyrektor Jerzy Cachel.

-Nowoczesne kierunki kształcenia wymagają nowoczesnych przestrzenii, w pełni dostosowanych do potrzeb uczniów. Jestem przekonany, że rozbudowa szkoły znacząco wpłynie na komfort edukacji uczniów. – dodaje Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniesie ok. 100 tysięcy zł.

Całkowity  koszt inwestycji szacowany jest na około 3,5 mln zł.