Uczniowie klas pierwszych biorący udział w akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2022 r. w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie przedstawiciele klas pierwszych przygotowali występ słowno-muzyczny. W ten szczególny sposób przypomnieli o uniwersalnych wartościach, takich jak: wierność zasadom, otwartość na współpracę z innymi, odpowiedzialne korzystanie z daru wolności i pielęgnowanie patriotyzmu.

Dziękujemy za udział we wspólnym świętowaniu.

Anna Górlińska