Uczniowie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach przed budynkiem głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

8 kwietnia 2022 r. uczniowie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach  uczestniczyli w drugich (i ostatnich) zajęciach w ramach projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”. Projekt realizowany jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Narodowym Bankiem Polskim.

Zgłoszeni uczniowie z klas 3TR, 3TpR, 3TI i 1 TIa aktywnie uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dwóch grupach po 15 osób pod opieką mgr Danuty Murzyn oraz mgr Moniki Ożóg. Młodzież, tak jak podczas pierwszych zajęć, brała udział wymiennie w dwóch blokach tematycznych. Pierwsze  zajęcia nt. „Instytucje i podmioty gwarantujące stabilność ekonomiczną i finansową kraju” przeprowadzone zostały przez dr Jakuba Głowackiego – pracownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, członka zarządu Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, natomiast drugie – „Kredyty, pożyczki i ubezpieczenia” przeprowadził mgr Rafał Sułkowski – koordynator Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W czasie zajęć wykładowcy uniwersyteccy przybliżyli młodzieży wiedzę nt. natury kapitału obcego oraz sytuacji, kiedy może on być wykorzystany w życiu prywatnym i w przedsiębiorstwie. Uczniowie zyskali wiedzę jak wykształcić w sobie umiejętność racjonalnej oceny kosztu i porównania różnych produktów kredytowych, wytłumaczono im ideę ubezpieczeń oraz takich pojęć i zjawisk ekonomicznych, jak inflacja, gwarancja depozytów czy dług publiczny. Młodzież zdobyła również wiedzę na temat podstaw stabilności ekonomicznej i finansowej.

Na zakończenie, mgr Izabela Wiśniewska oprowadziła uczestników projektu po kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Młodzież miała okazję zasiąść w studenckich ławach w głównym budynku Uczelni.

Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w projekcie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”.  

Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach za sfinansowanie kosztów przejazdu do Krakowa. Dziękujemy!

Monika Ożóg