Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2022 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się konkursy skierowane do uczniów polskich szkół, na które w imieniu organizatorów pragniemy zaprosić.

VII Ogólnopolski Konkurs na gadkę “Gadajcie, w co Wasze dziadki się we wsi bawili”.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie nagrania filmowego w postaci gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu na zadany temat. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!

W konkursie poza nagrodami głównymi przyznanymi przez jury złożone z profesorów Wydziału Polonistyki UJ, zostaną również przyznane nagrody publiczności.

Głosowanie na nagrodę publiczności będzie miało miejsce na facebookowej stronie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki UJ oraz kanale YouTube Miesiąca Języka Ojczystego.

III Edycja Konkursu „Twoja dzielnica — Twoja mównica”

Udział w konkursie polega na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zostanie zaprezentowana wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, kolejarzy, muzyków, mechaników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może być to opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd.

Kierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Terminy:

Koniec nadsyłania prac konkursowych — 5 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników I etapów konkursów — do 10 kwietnia 2022 r.

Wszyscy finaliści zostaną poinformowani w jakiej formie odbędzie się finał do 10 kwietnia. Podczas finałów zostaną ogłoszone wyniki konkursów.

Szczegóły oraz regulaminy z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie: http://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2022/