Zgodnie z tradycją, w dniu 10 listopada 2021 roku, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na Cmentarz Parafialny w Myślenicach, aby oddać cześć wybitnemu polskiemu posłowi, senatorowi oraz publicyście a zarazem fundatorowi Szkoły - Andrzejowi Średniawskiemu.

W momencie podejścia do grobu uczniowie uporządkowali znajdujące się na nim bukiety kwiatów oraz znicze, następnie przystąpili do modlitwy.

Po zakończeniu wspólnej modlitwy uczniowie zapalili znicze, czas ten był idealną chwilą na przemyślenia o przemijającej historii.

SK