Dnia 27 października 2021 roku odbyły się już IX Zawody Informatyczne organizowane przez Zespół Szkół  im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, pod patronatem Józefa Tomala – Starosty Powiatu Myślenickiego oraz Jerzego Cachla – Dyrektora naszej szkoły.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony  przez nauczycieli przedmiotów informatycznych – Józefa Jaska, Krzysztofa Janusa oraz Patrycję Cholewę. Dodatkowo, w drugiej części konkursu, w rolę pomocników wcielili się uczniowie klasy 4TIb - Sandra Kaleta oraz Tomasz Kłącz.

Głównym celem zawodów było zapoznanie uczniów z praktycznym użyciem umiejętności informatycznych, wykreowanie przez uczestników własnych pomysłów na rozwiązanie zadań konkursowych, korzystanie z nowoczesnych programów użytkowych oraz promowanie i nagradzanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności w posługiwaniu się technologią informatyczną.

Do IX edycji zawodów zgłosiło się ponad 100 uczniów ze szkół podstawowych z Powiatu Myślenickiego.

Zawody składały się z dwóch etapów. W pierwszym etapie (część teoretyczna) uczniowie rozwiązywali zdalnie na naszej platformie moodle (moodle.sredniawski.pl) test, złożony z 45 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu informatyki. Uczestnicy mieli na tą część konkursu 45 minut.

Do drugiego etapu przystąpiło pięciu uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych w pierwszej części. Etap ten składał się zarówno z zadań teoretycznych, jak i praktycznych, a przeprowadzony został w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. W tym etapie konkursu zadaniem uczestników było: w pierwszej części odpowiedzieć na test złożony z 30 pytań dotyczących podstaw informatyki, a następnie w ciągu godziny stworzyć stronę internetową, połączoną odpowiednio z obrazami oraz arkuszem stylów.

Ostatecznie na podium stanęła trójka uczniów, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.

Pierwsze miejsce zajął Kacper Bisztyga, drugie – Kacper Zawiejski, a trzecie – Antonina Szuba.

Fundatorami nagród rzeczowych są Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy!

SK