Wychowanie do życia w rodzinie jest realizowane w szkole ponadpodstawowej  /u nas w technikum i liceum/ w klasach I-III. Na każdą klasę przypada po 14 godzin / po 5 godzin z podziałem na grupy i 9 godzin cała klasa/. Z założenia są to zajęcia obowiązkowe, jednak można z nich zrezygnować. Rezygnację w wypadku uczniów niepełnoletnich musi podpisać rodzic/ prawny opiekun.

Zajęcia są realizowane wg programu Teresy Król "Wędrując ku dorosłości".

Pod podanym linkiem znajdziecie Państwo więcej informacji na temat wdż i tematykę, jaka jest realizowana na zajęciach. W naszej szkole zajęcia prowadzi pedagog szkolny.