Sprawdzenie poprawności działania komputerów przed egzaminem z informatyki odbędzie się 21.05.2024 r. o godzinie 15.15.