Wszystkie osoby zdające egzamin pisemny z kwalifikacji po raz pierwszy w systemie komputerowym, mogą odbyć próbny egzamin i zapoznać się z pracą w systemie egzaminacyjnym (logowanie do systemu egzaminu, udzielanie odpowiedzi na pytania, zakończenie egzaminu, sprawdzenie liczby uzyskanych punktów).

Termin: 26.05.2023 godz. 17.20 - 18.10
Miejsce: sala nr 16

Zapraszamy
Zespół Informatyczny