Sprawdzenie poprawności działania komputerów przed egzaminem z informatyki odbędzie się 19.05.2023 r. o godzinie 10.30.