Komunikat dotyczący kolejnego etapu rekrutacji uczniów klas ósmych

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowego w Myślenicach informuje, że dla kandydatów którzy nie dostali się do żadnej ze szkół przewiduje się możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów Liceum Ogólnokształcącego w:

  • Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem: matematyka, biologia, język angielski,
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem: biologia, geografia lub chemia, język angielski.

Warunkiem otwarcia w/w oddziałów jest złożenie podania o przyjęcie do wybranej szkoły, przez minimum 28 uczniów (do każdej ze szkół).

Dodatkowo informujemy, że w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach zostały jeszcze wolne miejsca w następujących oddziałach:

  • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
  • Technik Mechatronik
  • Technik Mechanik CNC
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Branżowa Szkoła I Stopnia wielozawodowa