Wszystkie osoby zdające egzamin pisemny z kwalifikacji po raz pierwszy w systemie komputerowym, mogą odbyć próbny egzamin i zapoznać się z pracą w systemie egzaminacyjnym (logowanie do systemu egzaminu, udzielanie odpowiedzi na pytania, zakończenie egzaminu, sprawdzenie liczby uzyskanych punktów).
Termin: 17.05.2022 godz. 15.45 - 16.30
Miejsce: sala nr 16
Zapraszamy
Zespół Informatyczny