Egzamin pisemny

6 czerwca 2022 r. – godz. 8.00; 10.00; 12.00; 14.00 (kwalifikacja INF.02, PGF.07))

7 czerwca 2022 r. – godz. 8.00 (kwalifikacja INF.02)

21 czerwca 2022 r. – godz.12.00 ((kwalifikacja TG.16); godz.14.00 (kwalifikacja EE.09)

Egzamin praktyczny

6 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02)

7 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02)

8 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02)

9 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02, PGF.07)

10 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30; 17,00 (kwalifikacja INF.02, PGF.07)

11 czerwca 2022 r. – godz. 8.00; 12.30 (kwalifikacja INF.02)

13 czerwca 2022 r – godz.8.00; 12.30 (kwalifikacja PGF.07)

20 czerwca 2022 r. – godz. 13.00 (kwalifikacja TG.16)

22 czerwca 2022 r. – godz. 8.00; 12.00 (kwalifikacja EE.09)