Sprawdzenie poprawności działania komputerów przed egzaminem z informatyki odbędzie się 19.05.2022 r. o godzinie 16.00