Informujemy, że XVIII Powiatowe Zawody Matematyczne dla szkół podstawowych organizowane przez naszą Szkołę znajdują się w wykazie zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Ósmoklasisto, jeśli jesteś laureatem listopadowych Zawodów - możesz uzyskać dodatkowy punkt w postępowaniu rekrutacyjnym.