7 stycznia 2022 /piątek/
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Próbny egzamin z kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych dla klas: 3TI, 3TIa oraz 3TIb w formie zdalnej na MS Teams