12 listopada 2021
/piątek/
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Próbny egzamin z kwalifikacji
4TR Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
4TG Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
3TR 3TpR Wykonywanie przekazu reklamowego