Nauczyciele uczący w pierwszych klasach w roku szkolnym 2021/2022

 

Zajęcia edukacyjne

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W PIERWSZYCH KLASACH

Klasa 1TIa

Klasa 1TIb/1TR

Klasa 1LO

Zawód/typ

technik informatyk

technik informatyk/

technik reklamy

Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia z wychowawcą

mgr Anna Górlińska

mgr Patrycja Cholewa

mgr Katarzyna Birnbaum

Religia

ks. Tomasz Plewa

ks. Tomasz Plewa

ks. Tomasz Plewa

Język polski

mgr Dominika Ceremon

mgr Dominika Ceremon

mgr Elżbieta Górecka

Język angielski

mgr Barbara Tęczyńska

mgr Barbara Tęczyńska

mgr Małgorzata Krawczyk

Język niemiecki

mgr Joanna Ulman-Szczecińska

mgr Aleksandra Szymska

mgr Kinga Polak-Kukuła

mgr Kinga Polak-Kukuła

Historia

mgr Dominika Ceremon

mgr Dominika Ceremon

mgr Joanna Ryś

Matematyka

mgr Marta Biernat

mgr Patrycja Cholewa

mgr Marta Biernat

Fizyka

mgr Małgorzata Marondel

mgr Małgorzata Marondel

mgr Małgorzata Marondel

Chemia

mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz

mgr Mirosław Kasprzycki

mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz

Biologia

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz

Geografia

mgr Dariusz Walas

mgr Dariusz Walas

mgr Katarzyna Birnbaum

Informatyka

mgr inż. Paweł Biela

mgr Mirosław Kasprzyckim

mgr Mirosław Kasprzycki

Wychowanie fizyczne

mgr Danuta Burkat

mgr Dariusz Walas
mgr Marek Holocher

mgr Katarzyna Birnbaum

Edukacja

dla bezpieczeństwa

mgr Danuta Burkat

mgr Danuta Burkat

mgr Danuta Burkat

Filozofia

dr Tomasz Tatar

dr Tomasz Tatar

dr Tomasz Tatar

Podstawy reklamy

X

mgr Maria Misiaszek

X

Techniki wytwarzania przekazu reklamowego

X

mgr Monika Zięba

X

Pracownia technik wytwarzania przekazu reklamowego

X

mgr Beata Dąbrowska

X

Przekaz reklamowy

X

mgr Maria Misiaszek

X

Plastyka

X

mgr Monika Zięba

X

Podstawy informatyki

mgr Mirosław Kasprzycki

mgr Mirosław Kasprzycki

X

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

mgr Anna Górlińska

mgr Anna Górlińska

X

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

mgr inż. Paweł Biela

mgr inż. Paweł Biela

X

Naprawa urządzeń techniki komputerowej

mgr inż. Paweł Biela

mgr Grzegorz Kurowski

mgr Grzegorz Kurowski

X

Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

mgr Józef Jasek

mgr Józef Jasek

X

Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Monika Ożóg

mgr Monika Ożóg

X

Dyrektor
mgr Jerzy Cachel