Praca uczniowska przygotowana na lekcjach języka polskiego, autor: E. Górecka

Klasy 4 TpR i TIa na  języku polskim "wchodzą" w tematykę wojny i okupacji. Początkowe lekcje poświęciliśmy poezji K.K. Baczyńskiego i T. Gajcego. Potem przed uczniami były m.in. lekcje dotyczące analizy i interpretacji "Opowiadań" T. Borowskiego. By odświeżyć sobie wiedzę na temat dramatu II wojny światowej i ją usystematyzować, uczniowie mieli przygotować wybrane przez siebie materiały dotyczące tej tematyki, stanowiące swoistego rodzaju kompendium tamtych zdarzeń.

Na zajęciach otrzymali zadanie stworzenia map myśli do wiersza "Historia" K.K. Baczyńskiego. Zgromadzone materiały miały posłużyć za ilustracje do wybranych cytatów z wiersza. I tak powstały ciekawe korelacje słów i obrazów.

Poniżej prace uczniowskie.

EG