Rada Pedagogiczna
"szkoły są tak dobre, jak dobrzy są w nich nauczyciele..."
M. Sysło

Kadra kierownicza
mgr Jerzy Cachel - Dyrektor Zespołu Szkół, matematyka, fizyka
mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz  - Wicedyrektor Zespołu Szkół, biologia, chemia
mgr Danuta Murzyn - Kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty ekonomiczne, matematyka, fizyka

Nauczyciele
mgr Ambroży Małgorzata – język angielski
inż. Ambroży Radosław – reklama
mgr inż. Biela Paweł – przedmioty informatyczne
mgr Biernat Marta – matematyka
mgr Birnbaum Katarzyna - wychowanie fizyczne, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bisztyga Anna – informatyka, fizyka, marketing
mgr Burkat Danuta – wychowanie fizyczne
mgr Ceremon Dominika – język polski, historia
mgr Cholewa Patrycja – przedmioty informatyczne, matematyka
mgr Dąbrowska Beata – przedmioty informatyczne, reklama
mgr Dąbrowski Bogdan – matematyka, przedmioty informatyczne
mgr inż. Drabik Joanna – przedmioty gastronomiczne
mgr Garbień Arleta – bibliotekarz
mgr ks. Głuszek Sławomir – religia
mgr Górecka Elżbieta – język polski, wiedza o kulturze
mgr Górecka Zofia – pedagog szkolny
mgr Górlińska Anna – przedmioty gastronomiczne
mgr Holocher Marek – wychowanie fizyczne
mgr inż. Janus Krzysztof – przedmioty informatyczne, reklama
mgr Jasek Iwona – reklama
mgr Jasek Józef – przedmioty informatyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jasek Andrzej – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Kasprzycki Mirosław – matematyka, chemia, informatyka
mgr Kurowski Grzegorz – przedmioty informatyczne
mgr inż. Krawczyk Małgorzata – język angielski
mgr Madej Artur – przedmioty informatyczne
mgr Marondel Małgorzata – przedmioty informatyczne, fizyka, matematyka
mgr inż. Misiaszek Maria – reklama
mgr Pączko Przemysław – przedmioty informatyczne
mgr Pitek Monika – język polski, język angielski
mgr Polak-Kukuła Kinga – język niemiecki
mgr Ryś Joanna – historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
mgr Skuza Grzegorz – przedmioty informatyczne
mgr inż. Starzec Marcin – bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Szymoniak Anna – psycholog szkolny
mgr Szymska Aleksandra – język niemiecki
dr Tatar Tomasz – filozofia
mgr Tęczyńska Barbara – język angielski
mgr inż. Twardosz Aneta – przedmioty gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości, biologia
mgr ks. Twardosz Marcin – religia
mgr Ulman-Szczecińska Joanna – język niemiecki
mgr Walas Dariusz – wychowanie fizyczne
Wójcik Agnieszka – reklama
mgr Zięba Monika – reklama
mgr Ziembla Aleksandra – matematyka

Pracownicy
Janus Krzysztof
Kasprzycki Mirosław
Łabędź Edyta
Maślak Wacław
Oliwa Ewa
Oskwarek Anna
Ożóg Monika
Pilch Teresa
Rogowska Maria
Skóra Daria
Skrzeczek Barbara
Szlachetka Andrzej
Ziembla Katarzyna

Poprawiony: piątek, 09 października 2020 14:20