Rada Pedagogiczna
"szkoły są tak dobre, jak dobrzy są w nich nauczyciele..."
M. Sysło

Kadra kierownicza
mgr Jerzy Cachel - Dyrektor Zespołu Szkół, matematyka, fizyka
mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz  - Wicedyrektor Zespołu Szkół, biologia, chemia
mgr Danuta Murzyn - Kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty ekonomiczne, matematyka

Nauczyciele
mgr Biernat Marta - matematyka
mgr Birnbaum Katarzyna - wychowanie fizyczne, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Bisztyga Anna - informatyka, fizyka, marketing
mgr Ceremon Dominika - język polski, historia
mgr Cholewa Patrycja - przedmioty informatyczne, matematyka 
mgr Dąbrowski Bogdan – matematyka, przedmioty informatyczne
mgr inż. Drabik Joanna – przedmioty gastronomiczne
mgr Drewienkiewicz Łukasz - geografia, wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
mgr Garbień Arleta - bibliotekarz
mgr Górecka Elżbieta - język polski, wiedza o kulturze
mgr Górecka Zofia - pedagog szkolny
mgr Górlińska Anna - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Grzegorczyk Wiesław - przedmioty informatyczne
mgr Holocher Marek - wychowanie fizyczne
mgr inż. Janus Krzysztof - przedmioty informatyczne, reklama
mgr Jasek Józef - przedmioty informatyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jasek Andrzej – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kurowski Grzegorz – przedmioty informatyczne
mgr inż. Leśniak Małgorzata - język angielski
mgr Listwan Jolanta – język angielski
mgr Marondel Małgorzata - przedmioty informatyczne, fizyka, matematyka 
mgr inż. Misiaszek Maria - reklama
mgr Pączko Przemysław - przedmioty informatyczne
mgr Polak-Kukuła Kinga – język niemiecki
mgr Ryś Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Sądel Maria – reklama
mgr Szymoniak Anna – psycholog szkolny
mgr Tęczyńska Barbara - język angielski
mgr inż. Twardosz Aneta - przedmioty gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości, biologia
mgr ks. Twardosz Marcin – religia
mgr Ulman-Szczecińska Joanna – język niemiecki

Pracownicy
Janus Krzysztof 
Łabędź Edyta
Maślak Wacław
Oliwa Ewa
Oskwarek Anna
Ożóg Monika
Pilch Teresa
Rogowska Maria
Skóra Daria
Szlachetka Andrzej
Ziembla Katarzyna

Poprawiony: wtorek, 11 września 2018 16:43