Psycholog kontakty

 

 

LISTA KONTAKTÓW DO INSTYTUCJI

ŚWIADCZĄCYCH POMOC MŁODZIEŻY I RODZINOM


 • Kuratoryjny Telefon Zaufania 667 977 678
  pn. - pt. 7.30 - 15.30,
  a w sprawach nie cierpiących zwłoki - całą dobę, jest możliwość wysłania smsa

 • Małopolski Społeczny Rzecznik Praw Dziecka 12 630 15 45
  Roman Ficek
  Dyżur: czwartki w godz. 9.30 - 13.30
  Kraków, ul. Lenartowicza 14

KRYZYS EMOCJONALNY

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Myślenice

Wsparcie Interwenta Kryzysowego: poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00, Konsultacje Psychologiczne, Konsultacje Pedagogiczne, Konsultacje Prawne, Konsultacje Psychiatryczne, Wsparcie Pracownika Socjalnego, Wsparcie Duszpasterza
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną
Siedziba: Myślenice 32-400, ul. Kazimierza Wielkiego 5, Parter pokój 19
Wszelkie porady udzielane są bezpłatnie!
Tel. (12) 271 04 29, tel. kom. 510 132 396

 

 • Młodzieżowy Telefon Zaufania 92 88
  pn. - pt. 10.00 - 22.00
  Działalność MTZ skupia się na:
  - pomocy w sytuacjach kryzysu emocjonalnego
  - zapobieganiu zjawiskom przemocy
  - profilaktyce uzależnień
  - wspieraniu fachową pomocą rozmówców w sprawach trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania i ocenie zagrożeń społecznych (np. sekty i inne ruchy religijne)
  - pełni również funkcje informacyjne o działalności placówek specjalistycznych i pomocowych
  Dyżury pełnią psycholodzy i pedagodzy
  Dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli

 • Telefon Zaufania 12 413 71 33
  Telefon Zaufania prowadzony jest przez MOPS w Krakowie
  codziennie 16.00 - 21.00
  Harmonogram dyżurów:
  - psycholog: poniedziałki, środy, piątki
  - prawnik: wtorki, czwartki
  - duchowny: pierwsza sobota miesiąca
  - wolontariusze: pozostałe soboty oraz niedziele
  Dyżurni są przygotowani do prowadzenia rozmów spoza ich specjalności
  Kraków, ul. Batorego 24

 

PROBLEMY EMOCJONALNE, TERAPIA RODZIN

 

 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ
  Ambulatorium Konsultacyjno-Diagnostyczne: 12 424 87 43
  Ambulatorium Terapii Rodzin: 12 424 87 55
  Oddział Dzienny: 12 424 87 17

 • Krakowski Ośrodek Terapii 12 422 18 58
  pn. - cz. 08.00 - 19.00, pt. 08.00 - 15.00
  Ośrodek obejmuje bezpłatną opieką dzieci i młodzież do 19 roku życia. Oferuje pomoc psychologiczną (terapię indywidualną oraz rodzinną).
  Kraków, ul. Miodowa 12

 • Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin 12 431 18 08
  pn. - pt. 10.00 - 18.00
  Ośrodek prowadzi bezpłatnie terapię rodzinną, poradnictwo rodzinne, psychoterapię indywidualną, terapię grupową w grupach młodzieżowych, leczenie psychiatryczne, wakacyjne turnusy terapeutyczne, leczenie uzależnień, pracę socjalną, udziela także porad prawnych.
  Kraków, ul. Krupnicza 38

 • Ośrodki Stowarzyszenia Dobrej Nadziei – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 12 633 35 31
  pn. - pt. 08.00 - 20.00
  Ośrodek świadczy kompleksowe usługi terapeutyczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych.
  Kraków, ul. Batorego 5

PRZEMOC

 • Niebieska Linia (przemoc w rodzinie) 801 120 002
  pn. - pt. 10.00 - 22.00, sob. - n. 10.00 - 16.00, całe połączenie płatne 35 gr
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  Oferuje bezpłatnie:
  - wsparcie psychologiczne osobom dzwoniącym,
  - poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - edukację w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
  - motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
  - kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
  - interwencje w odpowiednich instytucjach.

 • Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą 12 425 81 70
  całodobowo
  Placówka terapeutyczna prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.Celem ośrodka jest pomoc osobom, które doznały przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej ze strony najbliższych. Pomoc realizowana jest poprzez zapewnienie doraźnego schronienia przed sprawcami przemocy, jak również próbę integracji rodziny. Osobom przebywającym w placówce zapewnia się również pomoc medyczną oraz prawną w sprawach wynikających z doznawanej przemocy, świadczona jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb socjalno-bytowych. Placówka czynna jest 24h na dobę, wszelka pomoc jest bezpłatna.
  Kraków, os. Krakowiaków 46

 • Policyjny telefon zaufania 800 300 997
  całodobowo

ALKOHOL, UŻYWKI


 • Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień 012 425 57 47
  pn. - pt. 8.00 - 14.00
  W Centrum można uzyskać bezpłatną, specjalistyczną pomoc w problemach związanych z alkoholem, przemocą w rodzinie, środkami odurzającymi lub hazardem.

  Proponują:
  - porady prawnika

  - pomoc psychologiczną i pedagogiczną,

  - terapię grupową i indywidualną,
  - porady, informacje, niezbędną wiedzę na temat przemocy i sposobów radzenia sobie z nią,
  - konsultacje lekarskie,
  - pomoc pracownika socjalnego w załatwianiu spraw socjalno-bytowych oraz w kontaktach z potrzebnymi instytucjami i załatwianiu spraw urzędowych.

 • Infolinia Stowarzyszenia KARAN 800 120 289
  pn. - pt. 09.00 - 17.00
  połączenie bezpłatne
  Informacja zapewniająca pomoc w problemach związanych z alkoholem, narkotykami i innymi substancjami, które uzależniają i mogą powodować agresję i przemoc.

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 801 199 990
  codziennie 16.00 - 21.00
  całe połączenie płatne 35 gr
  Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla:
  - osób uzależnionych od narkotyków
  - osób okazjonalnie używających narkotyków
  - rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków
  - pedagogów, nauczycieli, wychowawców
  - wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem.

 • Infolinia Pogotowia Makowego 801 109 696
  pn.- pt. 10.00 - 20.00
  so. 10.00 - 15.00
  całe połączenie płatne 35 gr
  Infolinia prowadzona przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, skierowana przede wszystkim do rodziców, których dzieci biorą narkotyki i młodzieży eksperymentującej.

 • Poradnictwo HIV - AIDS (telefon zaufania) 12 430 61 35
  pn. 09.00 - 20.00
  wt. - pt. 09.00 - 17.00
  Telefon prowadzony przez MONAR, pod którym można uzyskać wszystkie informacje o HIV i AIDS, placówkach, gdzie można się przebadać na obecność HIV/AIDS oraz uzyskać oszacowanie ryzyka na zarażenie się.