Microsoft Imagine Premium

Uczeń ubiegający się o dostęp do zasobów programu Microsoft Imagine Premium powinien:


Po wykonaniu tych czynności na podane we wniosku konto pocztowe (adres e-mail) zostanie przesłana informacja z danymi umożliwiającymi dostęp do systemu ELMS Microsoft Imagine Premium.

Jeśli w okresie 7 dni po złożeniu wniosku uczeń nie otrzyma potwierdzenia rejestracji w systemie na podane konto e-mail, to należy wysłać informację o tym  na konto pocztowe Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zamieszczając w temacie "konto w Microsoft Imagine Premium".

Konta pozostają aktywne w okresie posiadania statusu ucznia Technikum Informatycznego w naszej szkole, po tym tracą ważność.

Lista dostępnego do pobraniaRegulamin Programu Microsoft Imagine Premium w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

  1. Uczeń deklarujący chęć korzystania z oprogramowania udostępnionego w ramach programu Microsoft Imagine Premium musi posiadać status ucznia Technikum w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.
  2. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać przy instalacji kodów aktywacyjnych. Kody dostarczane uczniom w ramach programu Microsoft Imagine Premium jednoznacznie identyfikują oprogramowanie i osobę, dla której zostały wygenerowane. Niedozwolone jest udostępnianie kodów aktywacyjnych osobom trzecim.
  3. Pracownicy i uczniowie mają prawo do zainstalowania dwóch kopii oprogramowania na swoich prywatnych komputerach.
  4. Uczeń może używać oprogramowania Microsoft Imagine Premium wyłącznie w celach niekomercyjnych, w szczególności: edukacji własnej, badań naukowych, przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu programu nauczania, projektowania, tworzenia oraz testowania niekomercyjnych rozwiązań i projektów realizowanych w ramach konkretnych przedmiotów. Niedozwolone jest używanie oprogramowania Microsoft Imagine Premium do celów komercyjnych oraz udostępnianie go osobom trzecim.
  5. Szczegółowa umowa licencyjna Microsoft Imagine Premium znajduje się na stronie programu Microsoft Imagine Premium: https://imagine.microsoft.com/en-us/about/LicenseAgreement. Uczniowie korzystający z programu Microsoft Imagine Premium są zobowiązani do zapoznania się z treścią tej umowy i przestrzegania jej postanowień. Naruszenie przez ucznia lub pracownika jakichkolwiek warunków zawartych w powyższej umowie Microsoft Imagine Premium pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania przez tę osobę i oznacza konieczność niezwłocznego zaprzestania przez nią używania oprogramowania udostępnionego w ramach programu Microsoft Imagine Premium oraz usunięcia go ze swojego komputera.
  6. Konta pozostają aktywne w okresie bycia uczniem Technikum Informatycznego w naszej szkole, po tym tracą ważność jednak można dalej korzystać z wcześniej zamówionego oprogramowania.