Informacje o szkole

Kierunek

Technik architektury krajobrazu

kierunek pod specjalnym patronatem Politechniki Krakowskiej, współpracujący z Wydziałem Ogrodnictwa UJ

Technik żywienia i usług gastronomicznych

najstarszy kierunek nauczany w szkole – z wieloletnią tradycją i nowoczesną bazą do praktycznej nauki zawodu

Technik informatyk

kierunek, po którym większość absolwentów podejmuje pracę (często w miejscu praktyk) lub dalsze kształcenie w zawodzie

Technik organizacji reklamy

jedyny taki kierunek w powiecie myślenickim

Dla kogo kierunek?

Dla osób uzdolnionych plastycznie, interesujących się roślinami

Dla osób planujących karierę w gastronomii, z uzdolnieniami w zakresie gotowania

Dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i szeroko pojętą informatyką

Dla osób z uzdolnieniami plastycznymi i humanistycznymi

Przedmioty zawodowe

Podstawy architektury krajobrazu

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

Obiekty małej architektury krajobrazu

Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

Język angielski w architekturze krajobrazu

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

Projekty obiektów architektury krajobrazu

Prace w obiektach architektury krajobrazu

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Działalność gospodarcza w gastronomii

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Język niemiecki zawodowy

Zasady żywienia

Organizacja produkcji gastronomicznej

Usługi gastronomiczne

Procesy technologiczne w gastronomii

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej

Obsługiwanie klientów w gastronomii

Systemy operacyjne

Urządzenia techniki komputerowej

Sieci komputerowe

Witryny i aplikacje internetowe

Systemy bazy danych

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

Język angielski zawodowy

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Administracja bazami danych

Programowanie aplikacji internetowych

Marketing w działalności reklamowej

Sprzedaż w reklamie

Język angielski w działalności reklamowej

Działalność gospodarcza w reklamie

Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie

Organizacja i techniki reklamy

Organizacja sprzedaży reklamy

Projektowanie kampanii reklamowej

Kwalifikacje zawodowe

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinności obiektów architektury krajobrazu

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Sporządzanie potraw i napojów

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Kursy unijne

Kurs florystyczny

Decoupage

Doradztwo zawodowe

Język angielski zawodowy

Autocad

Architektura krajobrazu

CorelDraw
Photoshop

Prawo jazdy kat. B

Barista

Kelner-barman

Prawo jazdy kat. B

Sommelier

Język angielski zawodowy

Język niemiecki zawodowy

Dietetyka

Carving

Produkcja i zdobienie tortów

 

ECDL – kurs podstawowy

ECDL – AutoCad

ECDL – Webstarter

Język angielski zawodowy

Projektowanie stron www

CorelDraw

Photoshop
Prawo jazdy kat. B

Autocad

Photoshop

CorelDraw

Prawo jazdy kat. B

Patronaty, współpraca

Patronat Politechniki Krakowskiej

Współpraca z Wydziałem Ogrodnictwa UR

Współpraca z gospodarstwem szkółkarskim pp. Kapias w Goczałkowicach-Zdroju

Wizyty zawodoznawcze – m.in. Wierzynek, Nosalowy Dwór

Tygodniowy wyjazd do Turyngii i Lyonu (Francja)

Wykłady na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Drukarnia Grafipack

Agencja Reklamowa AR

Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG Myślenice

Akcje specjalne

Projekt obsadzenia roślinnością drzewiastą wzdłuż pasa drogowego przy Szkole Podstawowej w Polance

Projekt zieleni dla Przedszkola nr 1 w Myślenicach

Projekt otoczenia SP i gimnazjum w Myślenicach na Os. 1000-lecia

Projekt obsadzenia ronda koło „Cegielni”

Projekt obsadzenia roślinnością wieloletnią przy gimnazjum w Pcimiu

Projekt obsadzenia w Sułkowicach

Projekt obsadzenia roślinnością otoczenia bloku nr 1 na Os. 1000-lecia

Projekt obsadzenia roślinnością skweru koło ronda przy „Cegielni”

Profesjonalna obsługa konsumenta podczas imprez na hali sportowej o zasięgu powiatowym, a także poza szkołą (23. Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich)

Udział w corocznym Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych

Udział w Wielkanocnych Spotkaniach Myśleniczan

Obsługa konsumenta podczas Dni Otwartych Szkoły i na Targach Edukacyjnych

Pomoc w organizacji, przygotowaniu oraz obsługa wigilii dla osób niepełnosprawnych dla  Stowarzyszenia „Nadzieja” w Stróży

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów gastronomicznych dla osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w Stróży

Projekt plakatu zawodów matematycznych

Projekt platformy internetowej umożliwiającej wymianę podręczników

 

Wydawanie gazetki szkolnej

Projekt kalendarza reklamującego szkołę

Projekty ulotek

Film o szkole

 

Nowa szkoła – zasadnicza szkoła zawodowa – wielozawodowa; cykl kształcenia 3 lata. Trzy dni nauki, dwa dni na praktykach. Pomagamy w organizowaniu praktyk.

1. ZASADY REKRUTACJI I PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

Zajęcia edukacyjne, z których przelicza się oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty:

 • technik architektury krajobrazu:
  j. polski, j. obcy obowiązkowy, matematyka, geografia
 • technik żywienia i usług gastronomicznych:
  j. polski, j. obcy obowiązkowy, matematyka, biologia
 • technik informatyk:
  j. polski, j. obcy obowiązkowy, matematyka, informatyka
 • technik organizacji reklamy:
  j. polski, j. obcy obowiązkowy, matematyka, informatyka

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:
technik architektury krajobrazu – geografia, matematyka
technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia, matematyka
technik informatyk – informatyka, matematyka
technik organizacji reklamy – matematyka, język angielski
Przedmiot uzupełniający dla wszystkich zawodów to historia i społeczeństwo

2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

język polski pisemny 98,5% ustny 94%; średni wynik pisemny 50% ustny 55%
matematyka 92,5%; średni wynik 56%
język angielski pisemny 98% ustny 96%; średnik wynik pisemny 66% ustny 58%
język niemiecki pisemny 100% ustny 100%; średni wynik pisemny 50% ustny 62%
(od kilku lat zdawalność języków: niemieckiego i rosyjskiego wynosi 100%!)
Od lat uczniowie, którzy wybierają biologię, historię czy wos jako przedmiot dodatkowy, osiągają wysokie wyniki.
Zdawalność w Szkole 88,1% - jest wyższa niż średnia małopolskich techników – 74%, średnia powiatowych techników – 69% i średnia zdawalność w powiecie – 81%. Jest to najwyższa zdawalność spośród techników w powiecie.

3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

Szkoła z roku na rok podnosi swoje wyniki w zakresie egzaminu zawodowego. Wyniki te są z reguły wyższe niż średnie wyniki w Małopolsce. Doskonała jest zdawalność egzaminu zawodowego z gastronomii. Jedna z naszych uczennic osiągnęła 100% na egzaminie zawodowym z informatyki.

4. PRAKTYKI ZAWODOWE

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w technikum. Można również odbywać je we wcześniej wskazanych przez siebie miejscach. Praktyki odbywają się w sprawdzonych przedsiębiorstwach, zapewniających praktyczną naukę zawodu. Potwierdzeniem efektywności praktyk jest częste zatrudnianie uczniów w tych samych miejscach po ukończeniu szkoły.

5. NASI ABSOLWENCI
a) wyniki badania losów absolwentów:
- spośród absolwentów technikum informatycznego rocznik 2012 prawie połowa kontynuuje naukę w tym zawodzie, połowa absolwentów technikum gastronomicznego tego rocznika podjęła pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami; ogółem ponad połowa wszystkich absolwentów rocznika 2012 podjęła dalsze kształcenie;
- spośród absolwentów technikum informatycznego rocznik 2011 ponad połowa związała się z wybranym zawodem poprzez studia bądź pracę;
- spośród absolwentów technikum rocznik 2010 co czwarty kształci się dalej w wybranym kierunku, a prawie połowa rocznika podjęła dalsze kształcenie w różnych formach;
- warto też dodać, że bardzo często absolwenci technikum informatycznego otrzymują pracę w miejscu, w którym odbywali praktykę zawodową.

b) sukcesy zawodowe naszych absolwentów:
- studia na kierunku architektura krajobrazu, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza, własna firma projektowa (TA),
- studia na kierunku architektura krajobrazu, Politechnika Krakowska (TA),
- studia na kierunku administracja, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, praca w firmie HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. na stanowisku operator-programista CNC (TI),
- studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, AGH, sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (TI),
- studia na kierunku rachunkowość i doradztwo finansowe, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, własna firma MB GROUP działająca w branży pośrednictwa finansowego, IT oraz budowlanej, praca w Getin Banku jako doradca klienta ds. kredytów gotówkowych (TI),
- studia na kierunku informatyka, Politechnika Krakowska, staż w firmie Sabre Polska (rozwijanie technologii ułatwiających podróżowanie) (TI),
- kontynuacja nauki w Policealnym Studium Zawodowym w Suchej Beskidzkiej na kierunku ratownictwo medyczne, praca w ZOZ jako ratownik medyczny w zespole „S”.

6. SUKCESY SZKOŁY I UCZNIÓW

- uczniowie – laureaci Statuetki Prymusa, stypendyści Prezesa Rady Ministrów (co roku),
- nagrody w prestiżowych konkursach: III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nakręć się na zdrowie”, I miejsce w małopolskim konkursie „Podróże w czasie i przestrzeni” pod patronatem UJ, II miejsce w małopolskim konkursie na ulotkę „Na znak świetnego zwycięstwa” organizowanym przez Zamek Królewski na Wawelu we współpracy z „Dziennikiem Polskim”, I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Świat Aniołów”, czterokrotne zdobycie przez ucznia TI pierwszego miejsca w Powiatowych Zawodach Matematycznych;
- sportowe (w ubiegłym roku szkolnym):
Powiatowa Licealiada:
* III miejsce w piłce koszykowej chłopców
* III miejsce w piłce ręcznej chłopców
* II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt
* III miejsce w  drużynowym tenisie stołowym chłopców
* III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt;
poza tym:
* III miejsce w turnieju piłki nożnej szkół średnich chłopców
* IV miejsce w Sztafecie Szlakiem Walk Partyzanckich
* I miejsce w indywidualnych biegach przełajowych i awans do zawodów wojewódzkich, na których nasz uczeń zdobył VIII miejsce

7. KADRA – uprawnienia do nauczania dwóch i więcej przedmiotów, czynni egzaminatorzy – doskonale przygotowują do egzaminów zewnętrznych, stale się dokształcają

8. DODATKOWE ATUTY SZKOŁY

- psycholog, pedagog – do dyspozycji rodziców i uczniów
- bezpieczeństwo: dobry nadzór pedagogiczny, monitoring, optymalne otoczenie Szkoły, mała placówka, przyjazna atmosfera, motto; nie są rejestrowane przypadki agresji i cyberprzemocy, brak problemów z alkoholem i narkotykami,
- stały kontakt wychowawców z rodzicami (w różnych formach), monitorowanie uczniów
- wyjazdy na wycieczki zawodoznawcze
- wizyty na uczelniach
- biblioteka
- sklepik szkolny
- wifi
- nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe (4 pracownie + jedna przenośna, tablice multimedialne, ploter, kamera cyfrowa, aparat, rzutniki)
- nowoczesna pracownia gastronomiczna, doposażona w profesjonalny sprzęt

9. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

- szkoła ponadgimnazjalna z najlepszą bazą sportową w powiecie myślenickim
- siłownia
- widownia
- bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia w czasie ferii i wakacji
- bezpłatne zajęcia na strzelnicy
- duże imprezy: turniej piłki nożnej halowej dla gimnazjalistów, szkolny turniej piłki nożnej halowej

10. KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE

- koło wolontariatu
- koło dziennikarsko-kulturalne wydające gazetkę szkolną „bez_nazwy”
- koło matematyczne
- zajęcia z rysunku
- edukacja medialna
- koło przyrodnicze
- fakultety dla klas maturalnych
- zajęcia wyrównawcze

11. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

- akcja krwiodawstwa
- akcja pomocy psom ze schroniska
- walentynki
- Mikołaj
- pożegnanie klas czwartych
- pomoc w organizacji Dni Otwartych Szkoły
- spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego
- Dzień Nauczyciela

12. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

- spotkania z ciekawymi osobami (poczytny pisarz Andrzej Pilipiuk, wykładowca Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, spotkania z przedstawicielami samorządu – burmistrz, starosta…)
- Dzień Dawcy Szpiku i współpraca z fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych
- Mikołajki i Ogród Eksperymentów w Przedszkolu nr 1
- udział w Wielkanocnym Spotkaniu Myśleniczan
- organizacja wigilii i warsztatów w Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stróży
- publikowanie artykułów w „Gazecie Myślenickiej”

13. KONKURSY POZASZKOLNE

- Międzygimnazjalne Zawody Matematyczne
- Powiatowe Zawody Matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Uroki otaczającego nas krajobrazu
- Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych
- Zawody Informatyczne dla gimnazjalistów
- zawody sportowe i strzeleckie

14. TRADYCJE SZKOŁY

lokalny patron, opieka nad grobem patrona, obchody Święta Szkoły, wystawa „Pomnik pamięci Andrzejowi Średniawskiemu”

15. SZKOŁA W INTERNECIE

- strona Szkoły i jej atuty – m.in. aktualne informacje
- konta na Facebooku i Youtube
- dziennik elektroniczny

16. Trudne sprawy:

- ciasnota w budynku - atuty małej szkoły, planowana rozbudowa, budowa nowego boiska sportowego
- dojazd - bus zatrzymujący się pod szkołą, kursujący co pół godziny, dodatkowo bus szkolny
- dlaczego nie Kraków? - bliżej, taniej, kontrola nad dzieckiem, bezpieczeństwo (brak problemu z narkotykami), indywidualne podejście do ucznia
- nauka zmianowa - klasy pierwsze i czwarte uczą się tylko na ranną zmianę
- dlaczego technikum a nie liceum? - zawód, dobre przygotowanie do studiów, dwa w jednym, przygotowanie do prowadzenia własnej działalności
- do naszej Szkoły bardzo często chodzą rodzeństwa, czyli starsi uczniowie są zadowoleni ze szkoły i polecają ją młodszym
- różne informacje o Szkole w Internecie – każdą informację można zweryfikować telefonicznie albo na miejscu w Szkole, nawet w rozmowie z Dyrekcją; często osobami, które przedstawiają Szkołę w niekorzystnym świetle, są nasi byli uczniowie, którym nie odpowiadała Szkoła taka jaka jest.