Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams zgodnie z obecnym planem zajęć.

Zachodzi możliwość realizacji w Szkole zajęć praktycznych oraz konsultacji dla klas maturalnych.

 


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TECHNIKUM

- technik informatyk
- technik reklamy
- technik żywienia i usług gastronomicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- język polski, historia, język angielski
- matematyka, biologia, język angielski


  

UWAGA MATURZYŚCI!

Informujemy, że odbiór wyników
z egzaminu maturalnego będzie możliwy od dnia 11.08.2020 r.
w godzinach 9.00 – 14.00.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia w celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w obliczu panującej pandemii. Przy odbiorze świadectw obowiązują środki ochronne ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się pojedynczo.

 
Egzaminy poprawkowe

26 SIERPNIA 10.00
matematyka, chemia, język niemiecki

27 SIERPNIA 10.00
historia, język angielski, administracja bazami danych, organizacja i techniki reklamy

 
Rekrutacja 2020/2021

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Data

Godzina

26.06.2020 do 09.07.2020

10.00 – 14.00

10.07.2020

10.00 – 15.00

31.07.2020 do 03.08.2020

10.00 – 14.00

04.08.2020

10.00 – 15.00

13.08.2020 do 17.08.2020

10.00 – 14.00

18.08.2020

10.00 – 15.00

 

Podania i inne dokumenty do Szkoły można składać:

- Osobiście w budynku głównym ul. 3 Maja 97 b, 32-400 Myślenice sala nr 1 w godzinach pracy komisji,

- Elektronicznie: wydrukowany, podpisany i zeskanowany wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej oraz skany innych wymaganych dokumentów na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530 .) „§ 11a. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty –także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub winny sposób.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów. § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart. 158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”)

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23 czerwca Technikum

25 czerwca Technikum i Liceum Ogólnokształcące

 
Uwaga maturzyści!

Sprawdzenie poprawności działania komputera dla maturzystów zdających egzamin z informatyki odbędzie się 15.06.2020 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 – 16.30

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

8 czerwca
9 czerwca
10 czerwca
12 czerwca

 
Ogłoszenie

Praktyki zawodowe w klasach 2TIa, 2TIb zostały przeniesione do klasy trzeciej. Od 1 czerwca w tych klasach odbywają się zajęcia dydaktyczne według zmodyfikowanego planu zajęć.

Od 1 czerwca istnieje możliwość konsultacji w Szkole dla wszystkich uczniów w terminie zgodnym z planem danych zajęć edukacyjnych. Udział w konsultacjach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Od 1 czerwca w dniach poniedziałek, środa i piątek można korzystać z biblioteki szkolnej. Wizytę w bibliotece należy zgłosić bibliotekarzowi.

 
Harmonogram klasyfikacji rocznej

USTALENIE PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH – do 10.06 /środa/

USTALENIE OCEN ROCZNYCH – do 19.06 /piątek/

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ – 22.06 15.30 /poniedziałek/

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE - 25.06 9.00 /czwartek/

 
Procedury bezpieczeństwa

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 174

Polecamy

80-lecie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
Rekrutacja 2021/2022
Matura 2020
Egzamin kwalifikacje
Edukacyjna Wartość Dodana Technikum w Zespole Szkół im.A.Średniawskiego w Myślenicach
Biuletyn Informacji Publicznej
POKL

Losowy obraz

Statystyka

Odsłon : 2514361