Od poniedziałku 19 października wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams zgodnie z obecnym planem zajęć


PRZEBYWANIE OSÓB Z ZEWNĄTRZ W SZKOLE

 


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TECHNIKUM

- technik informatyk
- technik reklamy
- technik żywienia i usług gastronomicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- język polski, historia, język angielski
- matematyka, biologia, język angielski


  

Harmonogram klasyfikacji rocznej

USTALENIE PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH – do 10.06 /środa/

USTALENIE OCEN ROCZNYCH – do 19.06 /piątek/

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ – 22.06 15.30 /poniedziałek/

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE - 25.06 9.00 /czwartek/

 
Procedury bezpieczeństwa

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY

 
Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ŚWIADECTW I WYNIKÓW EGZAMINÓW

Od 20.05.2020 r. umożliwiamy odbiór świadectw ukończenia szkoły i wyników egzaminów dla Absolwentów Technikum z 2020 roku według indywidualnego harmonogramu. Przez dziennik elektroniczny zostanie wysłana informacja każdemu Absolwentowi oddzielnie z wyznaczoną datą i godziną odbioru oraz szczegółowa informacja co do procedur mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w obliczu panującej pandemii. Bardzo proszę o dostosowanie się do zaleceń.

Absolwenci z lat wcześniejszych, którzy chcieliby odebrać wyniki egzaminu z kwalifikacji proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego terminu (tel. 12 272 01 18).

Jednocześnie informuję, że w dniach przeprowadzania egzaminów maturalnych nie będzie możliwości odbioru świadectw.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

 
Zarządzenie

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 4 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 
Zarządzenie

Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. i realizowaniu w tym okresie zadań Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
Zarządzenie

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, które polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 11 kwietnia do 26 kwietnia 2020 r. i realizowaniu w okresie od 15 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
To jest dobra książka! #11

Po długiej przerwie powracamy z kontynuacją naszej serii polecanek książkowych. Dzisiejszą książkę wybrała Małgorzata Marondel:
Deborah Moggach - "Tulipanowa gorączka".

Być może czasem, gdy podziwiacie słynne obrazy, zastanawiacie się, kim byli ludzie przedstawieni przez artystów - jak żyli, czym się zajmowali, czy mieliby do opowiedzenia coś ciekawego o swoim życiu? Wydaje się, że takie przemyślenia stały się powodem do stworzenia opowieści o dziewczynie z tulipanem.

Więcej…
 
Zarządzenie

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
Informacja

Zachęcamy do zapoznania się  z listem Małopolskiego Kuratora Oświaty do uczniów i rodziców zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 171

Polecamy

80-lecie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
Matura 2020
Egzamin kwalifikacje
Edukacyjna Wartość Dodana Technikum w Zespole Szkół im.A.Średniawskiego w Myślenicach
Biuletyn Informacji Publicznej
POKL

Losowy obraz

Statystyka

Odsłon : 2474724