Dla dorosłych

W roku szkolnym 2013/2014 kierunki kształcenia dla dorosłych to:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3-letnie na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej

Uwaga!
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nowego typu mają możliwość zapisu na trzeci semestr.

 

SZKOŁA POLICEALNA

  • technik informatyk


 

NOWOŚĆ! KURSY KWALIFIKACYJNE

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla wszystkich osób niezależnie od posiadanego wykształcenia

 

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH
kwalifikacja w zawodzie technik organizacji reklamy

 

SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW
kwalifikacja w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

 

PROJEKTOWANIE, URZĄDZENIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
kwalifikacja w zawodzie technik architektury krajobrazu

 

Absolwent kwalifikacji uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego

Możesz już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność - możesz w ciągu roku zdobyć wybraną kwalifikację zawodową

Szczegółowe informacje w sekretariacie Szkoły