Technik Organizacji Reklamy
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 

Rynek reklamy w Polsce jest ciągle rozwijająca się dziedziną usług. Również w naszym środowisku lokalnym działające i nowo powstałe firmy i instytucje coraz większą wagę przywiązują do dobrej reklamy. Aby sprostać tym zapotrzebowaniom w ostatnich latach powstało wiele agencji reklamowych. Zatrudniają one chętnie młode, kreatywne osoby, które oprócz dobrych pomysłów posiadają odpowiednie umiejętności.

Nowo powstały kierunek jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku. Absolwenci technikum będą dobrze przygotowani do pracy w firmach związanych z reklamą, bądź też do prowadzenia własnej działalności. Szkoła z powodzeniem szkoli od paru lat w zawodach: technik informatyk oraz technik architektury krajobrazu i z tej racji posiada nowoczesną bazę dydaktyczną jak i odpowiednio wykwalifikowanych fachowców w dziedzinie informatyki jak i przedmiotów artystycznych. Są to również kluczowe dziedziny w kierunku związanym z reklamą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może podejmować pracę w:

 • agencjach i studiach reklamowych
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw
 • biurach ogłoszeń
 • środkach masowego przekazu w działach promocji
 • agencjach scenariuszowych i studiach graficznych
 • agencjach do kontaktu z prasą
 • agencjach do kształtowania opinii publicznej

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • opracowywać werbalne, dźwiękowe i wizualne koncepcje reklamy, w tym scenariusze, teksty i slogany reklamowe
 • stosować różne rodzaje kompozycji plastycznej, dźwięku i obrazu oraz liternictwa w pracach projektowych
 • opracowywać graficzne projekty reklamy wizualnej
 • opracowywać scenariusze reklamy radiowej i telewizyjnej
 • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy
 • przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam radiowych
 • organizować produkcje dźwiękowych nagrań reklamowych
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu ekonomii, psychologii i socjologii pracy, komunikacji i środków przekazu w procesie organizacji reklamy
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych
 • stosować metody badań rynku reklamy
 • prowadzić negocjacje i rozmowy handlowe w ramach współpracy z klientami i firmami
 • planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej
 • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy
 • organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych
 • współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi
 • sporządzać budżet kampanii reklamowej
 • pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • kierować zespołem pracowników
 • prowadzić działalność gospodarczą

 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji reklamy należy m.in.

 • pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami
 • określanie celów reklamowych oraz sposobów ich realizacji
 • gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych
 • projektowanie oraz produkcja przekazu reklamowego odpowiednio do strategii marketingowej i rodzaju mediów
 • publikacje przekazu reklamowego w różnych typach mediów
 • prowadzenie badań o charakterze reklamowym
 • organizacja działalności promocyjnej i wystawienniczej
 • zarządzanie budżetem reklamodawcy

 

Treści nauczania są zawarte są w blokach:

 • podstawy technik informacyjnych
 • historyczno-artystyczne podstawy reklamy
 • organizacja działalności reklamowej
 • język obcy zawodowy
 • grafika reklamowa.