Egzamin kwalifikacje

TERMINY EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2018 r.

Egzamin pisemny:

10.00 – E.12, T.06

12.00 – E.13

14.00 – A.26, E.14

Egzamin praktyczny:

Data

Godz.

25.06.

26.06.

27.06.

28.06.

29.06.

30.06.

02.07.

03.07.

04.07.

8.00

 

T.06

A.26

T.06

E.13

E.13

E.13

E.12

E.12

E.12

9.00

 

 

 

A.27

 

 

 

 

 

12.00

T.06

T.06

A.26

T.06

E.14

E.13

E.13

E.13

E.12

E.12

E.12

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

T.06

T.06

A.26

 

E.13

E.13

 

E.12

E.12

E.12

 


 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2018 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.:

 


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik informatyk 351203

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Technik organizacji reklamy 333906

Technik architektury krajobrazu 314202

Poprawiony: piątek, 18 maja 2018 15:50