Egzamin kwalifikacje

Terminy egzaminów z kwalifikacji w sesji styczeń – luty 2019r.

Część pisemna – 10 stycznia 2019 r.

10.00 – E.12

12.00 – A.27; T.15; E.13

14.00 – E.14; A.26

Część praktyczna

Data/godz.

09.01.

14.01.

15.01.

18.01.

02.02.

09.02.

8.00

E.14

E.14

A.26

E.12

E.13

9.00

A.27

A.27

12.00

E.14

E.14

E.12

E.13

13.00

T.15

15.00

A.27

16.00

E.14

E.13

 


 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2018 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.:

 


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik informatyk 351203

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Technik organizacji reklamy 333906

Technik architektury krajobrazu 314202

Poprawiony: środa, 24 października 2018 16:28